Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Колку одводни канали и речни корита се исчистени од страна на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во кои општини се извршени тие активности.

Од: ЈОВАН ГИНЕВ За: Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство

Одговорил:  Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор 
 

Click