Пратенички прашањаСедница 40 12.01.2009

Што превзема Министерството за труд и социјална политика за целосна и ефикасна имплементација на Законот за социјална заштита.

 Од:  ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За:  Министер за труд и социјална политика

Одговорил:  Министер за труд и социјална политика 23.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click