Пратенички прашањаСедница 40 12.01.2009

Кои се капиталните инвестиции кои ќе се направат во 2009 година во Република Македонија.

Од: ТАХИР ХАНИ За: Влада на РМ

Одговорил:  Влада на РМ 03.02.2009

Прашање  Одговор

Click