Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009   

Колкава е застапеноста на албанските ученици и студенти при доделувањето на стипендии

Од: ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ За: Министер за образование и наука

Прашање      Одговор

Click