Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

дали владата планира да изготви некој проект за уредување на системот за наводнување на подрачјето на општина долнени.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Одговорил:  Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство 17.08.2009

Прашање Одговор

Седница 73

Дополнително прашање: 

Дали Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе подготви проект за системот за наводнување на подрачјето на општина Долнени.

Прашање Одговор

Click