Пратенички прашања Седница 30 - усно 27.11.2008

Дали Владата располага со точна бројка колку работници се отпуштени или испратени на принуден одмор во месеците октомври и ноември

Од: ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ За: Влада на РМ 

Одговорил:  Влада на РМ 27.11.2008 
 
Прашање  Одговор  
 

Click