Пратенички прашањаСедница 81 - усно - 26.11.2009

кои мерки ги презема Министерството, за успешен откуп на тутунот, какви приноси очекувате и какви цени и субвенции може да очекуваат производителите на тутун.

Од:ЈОВАН ЛАЗАРЕВ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Одговорил: Министер за  земјоделство, шумарство и водостопанство 26.11.2009

Прашање Одговор

Click