Работни тела 

РАФИЗ ХАЛИТИ

 

 


Член на ДУИ. Роден 1956 година во с. Радуша. Албанец. Професор. Добро ги познава српскиот и хрватскиот јазик. Живее во   с. Радуша.   

Click