Работни тела 

СУЛЕЈМАН РУШИТИ

 


  
 


     
 
   
Роден на 22.01.1972 година во с.Чајле, Гостивар. Албанец. Завршил академија на уметностите, режисер. Доцент. Министер во Владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

  • Совет на Собранискиот канал, заменик член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик член
     
     
Click