Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот  


СТАТУТ 

на Парламентарното собрание на Медитеранот, усвоен со консензус на 7 февруари 2005 година во Нафлион, Грција и на 11 септември 2006 година во Аман, Јордан 
 
 документ   15.02.2006 


 
ПОТСЕТНИК 
 
за Парламентарното собрание на Медитеранот 
 
  документ   05.12.2006      
  

Click