ВОВЕДНА СЕСИЈА ЗА ИДНИТЕ ВОЛОНТЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИ...

19 октомври 2016 година

ВОВЕДНА СЕСИЈА ЗА ИДНИТЕ ВОЛОНТЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИТУТ

На работилницата присуствуваа службениците од Законодавно-правниот сектор, од Секторот  работни тела, од Парламентарниот институт и претставници од НДИ Македонија. Таа се одржа на 19 и 20 октомври 2016 година во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА ЗА АСИСТЕНТИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ ...

Октомври, 2016 година

РАБОТИЛНИЦА ЗА АСИСТЕНТИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ 

Во октомври 2016 година во Струмица се одржа дводневна работилница на тема „Номотехника, ресурси за работа и меѓународни искуства“, на која присуствуваа надворешните соработници на пратеничките групи на ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и ДПА заедно со државни службеници од Службата на Собранието, НДИ и еден стипендист.

Прочитај повеќе

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО“ ЗА ...

Петок, 23 септември 2016 година

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО“ ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 23 септември 2016 г., во Едукативниот центар на Парламентарниот институт, се одржа еднодневен едукативен семинар на тема „Демократијата и Собранието“, каде учествуваа ученици од средните училишта од Велес, Штип, Куманово, Струмица и Скопје.

Прочитај повеќе

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ВО П...

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ“

Во организација на HDP (House Democracy Partnership) и IFLA (International Federation of Library Associations), преку заедничка програма, во текот на август 2016 во Конгресот во Вашингтон, се одржа Конференција на тема „Истражувања и библиотечни услуги во парламентите“, каде активно учество зеде раководниот тим на Парламентарниот институт.

Прочитај повеќе

ВТОРА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЕФЕКТИТЕ НА МИГРАНТС...

ВТОРА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЕФЕКТИТЕ НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА“

Собранието на Република Македонија беше домаќин на Втората регионална конференција организирана од Парламентарниот институт, на која учествуваа претставници од парламентарните служби за истражување и информирање од Албанија, Косово, Црна Гора, Словенија и Македонија. Исто така, учество на конференцијата земаа претставници од владини и невладини организации, како СДЦ, НДИ, ИОМ и ОБСЕ.

Прочитај повеќе
1...345      
Click