Марковска Диспина

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Потпретседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Берово. Координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска. 
      
Родена 1947 година во Берово, РМ. Македонка. Завршила Медицински факултет, специјалист по епидемиологија, доктор по медицински науки. Работи како специјалист во Здравствениот дом во Берово. Се служи со францускиот јазик. Живее во Берово. 

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на пратеничката група на независни пратеници. Роден 1940 година во с. Блатец, Р. Македонија. Македонец. Доктор по филозофски науки. Научен советник во Институтот за старословенска култура. Бил пратеник во претходниот парламентарен состав. Се служи со руски и француски јазик. Живее во Скопје.
      

Стојаноски Воислав

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Италија. 
Роден 1949 година во с. Букојчани, Кичево, РМ. Македонец. Завршил средно стручно училиште. Естраден уметник. Добро го знае албанскиот, а се служи со англискиот јазик. Живее во Кичево.
      

Гешоски Трајко

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска. 
      
Роден 1944 година во Прилеп, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет и специјализирал хиругија. Работи како началник на Службата за хируршки болести во Прилеп. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Прилеп. 

Ицков Делче

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Гостивар. Член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Бил член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во периодот од 1990 до 1995 година. Бил координатор на ВМРО-ДПМНЕ за Западна Македонија во периодот од 1991 до 1996 година. Советник во Собранието на општина Гостивар. Член на Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Европскиот парламент. 
      
Роден 1964 година во Гостивар, РМ. Македонец. Завршил Виша економска школа. Бил директор на Јавното претпријатие "Гоствар" Гостивар. Актуелен претседател на Бордот на директори на ХЕК "Југохром". Добро го знае англискиот јазик. Живее во Гостивар. 

АМДИ БАЈРАМ

 


  
 


     
 
   
Член на СРМ. Роден на 30.8.1956 година во Скопје. Ром. Завршил средно образование. Добро ги знае турскиот, српскиот и албанскиот јазик.
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

   


 

Рамадани Исмет

 

  
 


    
 
   
Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
Член на делегацијата на Собранието на РМ за соработка со Европскиот парламент. Претседател на Комисијата за екологија, спорт и млади при Собранието на РМ. 
      
Роден 1954 година во с. Арачиново, Скопје, РМ. Албанец. Завршил Природно - математички факултет, насока хемија. Бил професор по хемија, а потоа и директор на Гимназијата "Зеф Љуш Марку" во Скопје од 1985 до 1989 година. Се служи со англискиот јазик. Бил пратеник на ПДП во Собранието на РМ во двата претходни мандати од 1990 до 1994 година и од 1994 до 1998 година. Живее во с. Арачиново,Скопје. 

                                                          Трповски Борислав
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија.
     
  
   Роден 1951 година во Тетово, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, со положен правосуден испит. Бил професор во Државното средно училиште во Тетово, по што се вработува во Текстилниот комбинат "Тетекс". Сега е заменик на генералниот директор на Акционерското друштво "Тетекс" Тетово. Живее во Тетово                                                          Чифлиганец Ванчо 
  
 


     
 
   
  

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ). 
      
Член на Централниот одбор на Партијата. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција.
     
  
   Роден 1955 година во Радовиш, РМ. Македонец. Завршил Технолошки факултет, доктор по технолошки науки. Бил генерален директор на Рудници "Бучим" Радовиш, а сега е генерален менаџер. Истовремено е и професор на Рударско-технолошкиот факултет во Штип. Се служи со рускиот и англискиот јазик. Бил пратеник на СДСМ во Собранието на РМ и во претходниот мандат од 1994 до 1998 година. Живее во Радовиш.


 

Тилевски Митко

 

 
  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Република Исланд. 
      
Роден 1962 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по педијатрија. Работи во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија во Охрид. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Охрид.
      

Сајкоски Аце

 

 

  
 


    
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Кичево. 
      
Роден 1946 година во Кичево, РМ. Македонец. Завршил Филозофски факултет. Работел како професор во средно училиште, бил новинар и директор на Радио Кичево. Се служи со францускиот јазик. Живее во Кичево.
      

Сугаревски Владо

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за Битола. Советник во општина Битола. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. 
     
Роден 1956 година во с. Логоварди, Битола, РМ. Македонец. Завршил Машински факултет. Бил раководител на производство во "Микрон" Прилеп, одговорен инженер и директор во Термоелектраните РЕК "Битола". Живее во Битола.
      

                                                        Харуни Сејфедин
 
 


   
 
  
  
Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
Претседател на Комисијата за меѓунационални односи при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Руската Федерација. 
      
Роден 1944 година во с. Градец, Гостивар, РМ. Албанец. Завршил Филолошки факултет, доктор по филолошки науки. Бил учител во с. Неготино, Гостивар, а потоа и професор по албански јазик во Гимназијата во Гостивар. Работел и како самостоен советник во Педагошкиот завод на Република Македонија. Професор на Педагошкиот факултет во Скопје од 1997 година. Се служи со францускиот јазик. Пратеник во Собранието на РМ во двата претходни мандатни, почнувајќи од првиот пратенички состав во 1990 година. Живее во с. Градец, Гостивар.                                                       

                                                           
                                                                    Пајкоски Латиф
 
 


    
 
  
  


Член на Социјал-демократскиот сојуз (СДСМ).
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција. Член на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот при Собранието на РМ.
     
  
   Роден 1957 година во с. Жировница, Ростуше, РМ. Македонец. Завршил средно образование - гимназија. Директор на Друштвото со ограничена одговорност "Бреза ЛП" во с. Жировница. Живее во с. Жировница. 

                                                     Хаџиреџа Кастриот
 
 


    
 
  
  

 

 Независен пратеник.
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Италија.
     
  
   Роден 1961 година во Дебар, РМ. Албанец. Завршил Медицински факултет, специјалист по хирургија. До крајот на 1998 година работел како хирург во Универзитетскиот клинички центар "Мајка Тереза" во Тирана, Република Албанија. Добро ги знае францускиот, англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Дебар. 

                                                        Ангеловски Милојко
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Република Исланд.
     
  
   Роден 1945 година во с. Градец, Крива Паланка, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет, магистер по економски науки. Бил финансов директор на Економскиот сектор во Рудникот "Тораница" Крива Паланка и претседател на Советот на општина Крива Паланка. Сега е генерален директор на Рудници "Бентомак" Крива Паланка. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Крива Паланка. 

Таири Мухамед

 


  
 


    
 
   
Член на Партијата за демократски просперитет на Албанците-Народна демократска партија (ПДПА-НДП). 
      
Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 
      
Роден 1957 година во Гостивар, РМ. Албанец. Завршил Виша социјална школа. Работи како социјален работник во Центарот за социјални работи во Гостивар. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Гостивар. 

                                                              Шахиќ Алија
 
 


    
 
  
  


Независен пратеник.
     
  
   Бил член на Комунистичката партија и член на Младинската организација "Младост" во Белград. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Југославија и член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија.
     
  
   Роден 1944 година во с. Бач, Рожаје, Црна Гора, СРЈ. Бошњак. Завршил Виша техничка школа, насока Организација на работа - металска струка. Бил директор на Сектор во "Центрокоп" - Белград и директор во Работната организација "Инвест Комерц". Директор на приватната фирма "Арабела холдинг". Живее во Скопје. 

Манчев Васе

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Руската Федерација. 
      
Роден 1949 година во с. Робово, Струмица, РМ. Македонец. Завршил Филолошки факултет, магистер по филолошки науки. Работел како преведувач во Собранието на поранешна СФРЈ, бил уредник на Радио Скопје и Македонската телевизија, директор на Универзитетската библиотека "Климент Охридски" и виш стручен соработник во Педагошкиот завод на Република Македонија. Добро ги знае англискиот и францускиот јазик. Живее во Скопје.

Јанковски Жарко

 

Кадриу Назми

 


  
 


    
 
   
Член на Партијата за демократски просперитет на Албанците во Македонија - Народна демократска партија (ПДПА-НДП).       
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција.       
Роден 1964 година во с. Морани, Скопје, РМ. Албанец. Завршил Технолошки факултет. Живее во с. Морани, Скопје.                                                         Анушев Љупчо 
  
 


     
 
   
  

Независен пратеник. 
         
   Роден 1949 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Виша техничка школа, насока - Организација на работа. Бил технички раководител и технички директор во производство подолг период. Сега е директор на приватната фирма " ТОРРЕ и други". Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Скопје.
     АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ

 

 

 

 

 

Член на ПДП Роден 1964 година во Тетово, РМ. Албанец. Завршил Филолошки факултет. Бил професор во училиште, а работел и во приватното претпријатие "Минас" во Тетово. Се служи со англискиот јазик. Бил пратеник на ПДП во Собранието на РМ и во претходните два мандата од 1994 до 2002 година. Живее во Тетово. 

                                                                 Тахири Мевљан


 

 

 
Независен пратеник.
     
  
   Претседател на огранокот на ПДП во општина Центар, Скопје. Член на Претседателството и на Централниот одбор на ПДП. Заменик член на делегацијата на Собранието на РМ во Парламентарното собрание на Советот на Европа. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска.
     
  
   Роден 1956 година во Скопје, РМ. Албанец. Завршил Електротехнички факултет. Работел како електроинженер во Трговското претпријатие "Железар". Бил претседател на Извршниот одбор на Собранието на општина Центар, Скопје. Бил пратеник во Собранието на РМ во претходниот мандат од 1994 до 1998 година. Живее во Скопје.
                                              


                                                          Стојковски Благој
 
 


    
 
  
  


 Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ). 
      
   
  Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Хрватска. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. 
      
   
  Роден 1944 година во Куманово, РМ. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Се служи со францускиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1994 до 1998 година. Живее во Куманово.
      

Лазов Горанчо

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. 
      
Роден 1964 година во Велес, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Раководител на финансии и комерција во градежно претпријатие , сега, менаџер во приватно претпријатие во Велес. Живее во Велес 

Спанчевски Крале

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО- ДПМНЕ. 
      
Секретар на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Кочани. Претседател на Комисијата за сообраќај и врски при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 
      
Роден 1957 година во Кочани, РМ. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Работи како раководител на Оперативниот центар во "Телеком". Добро го знае англискиот јазик. Живее во Кочани.
     

  

Ќосев Слободан

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Европскиот парламент. 
     
Роден 1951 година во Струмица, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Работел во Стопанска банка А. Д. Скопје - Струмица. Се служи со англискиот јазик. Живее во Струмица.
СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ

 

 

 

 

 

Член на ЛП. Роден 1957 година во Свети Николе, РМ. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Раководител на Автоматската телефонска централа - Свети Николе. Се служи со англискиот, рускиот и германскиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1994 до 2002 година. Живее во Свети Николе. 

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Родена на 10 јуни 1972 година во Скопје. Македонка. Дипломиран електроинженер. Магистер по меѓународни односи. Од 1998 до 2002 година беше пратеник. Од 2002 до 2006 година беше заменик претседател на Владата на РМ задолжена за европски интеграции.  

Добитник на наградата „Глобален лидер“ на Светскиот економски форум. 
Зборува англиски и француски јазик   
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

   


 

ЗАМИР ДИКА

 

 

 
Роден 1969 година во Дебар, РМ. Албанец. Завршил Машински факултет, доктор по машински науки. Бил раководител на производство во "Депласт" Дебар. Добро го знае англискиот, а се служи со италијанскиот јазик. Живее во Дебар. 

Петровски Томислав

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на делегацијата на Собранието на РМ во НАТО. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска. 
      
Роден 1958 година во Битола, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по ортопедија - субспецијалист во делот на трауматологијата. Директор на Специјалната болница за ортопедија и трауматологија во Охрид. Живее во Охрид.
                                                             

                                                    Карангелевски Радомир 

                                      Претседател на партијата Демократски Центар.
     
  
  

 
Шеф на делегацијата на Собранието на РМ во Парламентарното собрание на ОБСЕ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Република Исланд. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина.
     
  
   Роден 1952 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Добро ги знае англискиот и францускиот јазик, а се служи со германскиот јазик. Живее во Скопје. 

Глигороски Данило

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на Извршниот одбор на ВМРО-ДПМНЕ.Член на Комисијата за надворешна политика и на Комисијата за образование и наука при Собранието на РМ. Член на Комисијата на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. Шеф на делегацијата на Собранието на РМ во Парламентарното собрание на Советот на Европа. 
      
Роден 1967 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Природно-математички факултет. Доктор по информатички науки. Доцент на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Скопје.
                                                       

                                                             Сулејмани Оломан

                             ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      
    
Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
Прв претседател на огранокот на ПДП во Кичево. Бил советник во локалната самоуправа на Кичево во периодот од 1991 до 1994 година. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 
      
Роден 1950 година во с. Колибари, Кичево, РМ. Албанец. Завршил Филолошки факултет. Работел како професор по албански јазик и литература во Државното средно училиште "Мирко Милески" во Кичево. Бил и стручен соработник во Подрачната единица на Министерството за образование во Кичево. Добро го знае францускиот јазик, а се служи и со германскиот јазик. Бил пратеник од ПДП во Собранието на РМ во мандатот од 1991 до 1994 година. Живее во Кичево. 
      
   
На 13.05.2001 година е избран за потпретседател на Собранието на Република Македонија 

Љутфии Билал

 

 
  
 


    
 
   
Член на Партијата за демократски просперитет на Албанците во Македонија - Народна демократска партија (ПДПА-НДП). 
      
Член на Претседателството на ПДПА-НДП. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. 
      
Роден 1960 година во с. Доброште, Теарце, Тетово, РМ. Албанец. Завршил Филозофски факултет, филозофија. Бил професор во средно училиште. Живее во с. Доброште,Тетово. 

Флоровски Александар

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ и на Централниот комитет. 
      
Претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Чаир, Скопје. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. 
      
Роден 1957 година во Будимпешта, Република Унгарија. Македонец. Завршил средно стручно училиште во Скопје. Бил советник на градоначалникот на општина Чаир, Скопје. Добро ги знае грчкиот, унгарскиот и бугарскиот јазик, а се служи со чешкиот, полскиот и англискиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1991 до 1994 година. Живее во Скопје.
      

                                                        Стојменов Златко
 
 


    
 
  
  


Член на ВМРО-Македонска.
     
  
   Шеф на делегацијата на Собранието на РМ во парламентарната делегација на Централноевропската иницијатива. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Данска и Република Исланд.
     
  
   Роден 1960 година во Штип, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по интерни болести, доктор по медицински науки. Сопственик на приватна здравствена ординација во Штип. Се служи со англискиот јазик. Живее во Штип.
ЃОРЃИ СПАСОВ     

 

 

 

 

 

Член на СДСМ Роден 1949 година во Неготино, РМ. Македонец.
Доктор по политички науки. Работел во Институтот за социолошко-правни истражувања.
Научен соработник на Универзитетот до 1994; Потоа редовен професор.
Амбасадор на РМ во Р. Бугарија (1994-1997); министер за правда (1997-1998). Бил пратеник и во претходниот состав на Собранието на РМ. Добро зборува англиски јазик. Живее во Скопје. 

                                                    Поповски Љубомир
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Бил претседател на Комисијата за одбрана и внатрешна политика при Собранието на РМ од 1990 до 1998 година. Бил координатор на пратеничката група на СДСМ од 1994 до 1998 година. Член на Советот на Интерпарламентарната унија и член на Советот на ОБСЕ и на земјите од Европската унија. Претседател на Комисијата за надзор на работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање при Собранието на РМ од 1999 година. Член на делегацијата на Собранието на РМ во Интерпарламентарната унија. Член на делегацијата на Собранието на РМ во Собранието на Западноевропската унија. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Словенија.
     
  
   Роден 1951 година во Битола, РМ. Македонец. Завршил Факултет за политички науки. Се служи со францускиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во двата претходни мандати од 1990 до 1994 и од 1994 до 1998 година. Живее во Скопје. 

Прангоски Илија

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Европскиот парламент. 
      
Роден 1954 година во с. Селци, Струга, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по интерна медицина. Работно искуство стекнува во Кардиолошкиот центар во Охрид, каде што бил и заменик на директорот, има звање примариус. Сега е претседател на Управниот одбор на Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Охрид. 

Пандов Александар

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО- ДПМНЕ и на Извршниот комитет. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Бугарија. 
      
Роден 1971 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Филозофски факултет. Доро го знае англискиот јазик. Живее во Скопје. 

Гаџовски Васил

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
     
Советник во Собранието на општина Карпош, Скопје. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија. 
     
Роден 1956 година во Хунедоара, Република Романија. Македонец. Завршил Природно - математички факултет. Бил вработен во "Агропродукт", "Универзал" и "Техномак". Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.
      

                                                        Черкезов Миланчо
 
 


    
 
  
  


 Член на ВМРО-ВМРО.
     
  
   Претседател на Комисијата за политички систем при Собранието на РМ. Актуелен координатор на пратеничката група на ВМРО-ВМРО во Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 

   Роден 1948 година во Штип, РМ. Македонец. Завршил Земјоделски факултет, магистер. Завршил Виша тренерска школа. Работел во Земјоделско-индустрискиот комбинат "Црвена ѕвезда" во Штип, како раководител и директор во Заводот за испитување и примена. Истакнат спортски работник и добитник на многубројни признанија од оваа област. Се служи со англискиот јазик. Живее во Штип.
      

Благој Ханџиски

 

 

 

 

 

Роден е 1948 година во с. Владимирово, Берово. Македонец. Завршил Електротехнички факултет, доктор по електротехнички науки. Професор на Електротехнички факултет во Скопје. Живее во Скопје.                                                                               
                                                                 Алиу Абдула
 
 


    
 
  
  Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
Член на делегацијата на Собранието на РМ во Интерпарламентарната унија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска. 
      
Роден 1951 година во с. Шипковица, Тетово, РМ. Албанец. Завршил Правен факултет, доктор по правни науки. Професор на Правниот факултет во Приштина, Косово, СРЈ. Се служи со францускиот јазик. Живее во Тетово.                                                                

                                                             Зибери Насер
 
 


    
 
  
  Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП).
     
  
   Претседател на огранокот на ПДП во општина Карпош, Скопје од 1990 до 1994 година. Генерален секретар на ПДП од 1994 до 1998 година. Член на Претседателството и координатор на пратеничката група на ПДП во Собранието на РМ. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Република Исланд. Бил потпретседател на Владата на Република Македонија од 1996 до 1998 година и министер за труд и социјална политика.
     
  
   Роден 1961 година во с. Ласкарци, Скопје, РМ. Албанец. Завршил Правен факултет. Извесен период работел и како новинар во дневниот весник на албански јазик "Фљака". Се служи со францускиот јазик. Бил пратеник на ПДП во Собранието на РМ во двата претходни мандати од 1990 до 1994 и од 1994 до 1998 година. Живее во с. Ласкарци, Скопје.
                                                   Тодоров Ристо 
  
 


     
 
   
 

  Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Бил претседател на младинска организација во средно училиште и член на студентски организации.
     
  
   Роден 1957 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, со положен правосуден испит. Работел како правен референт во Земјоделскиот комбинат "Анска река" Валандово, каде што бил директор на правниот сектор, потоа стечаен управник. Сега е генерален директор на Комбинатот. Живее во Валандово
                                            Гештаковски Александар
 
 


    
 
  
  

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и член на Централниот одбор и на Претседателството на СДСМ.
     
  
   Претседател на Комисијата за труд и социјална политика при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Бугарија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска.
     
  
   Роден 1950 година во Ресен, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет. Работел како правник во Општинскиот суд во Ресен, бил секретар на Стопанска банка - Ресен. Бил член на Извршниот совет на општина Ресен. Бил генерален директор на "Македонски телекомуникации и пошти". Се служи со францускиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во двата претходни мандата. Живее во Ресен.                                                Димова Марковиќ Наталија 
  
 


     
 
   
  

Член на Нова демократија.
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција. Заменик на член на делегацијата на Собранието на РМ во Парламентарното собрание на Советот на Европа. Член на Комисијата за уставни прашања, на Законодавно-правната комисија и на Комисијата за внатрешна политика и одбрана при Собранието на РМ.
     
  
   Родена 1966 година во Велес, РМ. Македонка. Завршила Правен факултет. Работела како правник во Медицинскиот центар во Велес. Сега е генерален директор на Пошта-Велес. Добро го знае рускиот,а се служи и со англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Велес.
     


 

Томов Панде

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција. 
      
Роден 1957 година во Струмица, РМ. Македонец. Завршил Технолошки факултет. Бил професор по стручни предмети во средно стручно училиште во Струмица, а извесно време работел и како одговорен технолог во Земјоделско-индустрискиот комбинат во Струмица. Сега е професор во Државното средно училиште "Димитар Влахов" во Струмица. Се служи со англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Струмица.
     
  
  
 
 

  

ЖАРКО КАРАЏОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1962 година во Прилеп, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, со положен правосуден испит. Работел како правен референт и раководител на општ сектор, од 1995-1998 како адвокат. Бил пратеник и во претходниот состав на Собранието. Живее во Прилеп.
      

Јовановска Весна

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Советник во Советот на општина Битола до 1998 година. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска. 
      
Родена 1967 година во Битола, РМ. Македонка. Завршила Правен факултет, со положен правосуден испит. Била стажант во Основниот суд во Битола, а од 1994 година е адвокат. Се служи со англискиот јазик. Живее во Битола

  

Стојановски Томислав

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


 


    
 
Господин Томислав Стојановски, Македонец, од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, е роден на 15.05.1933 година во Куманово. Основно и средно образование завршил во родниот град. Потоа студирал и дипломирал на Правниот факултет во Скопје. 
      
Од 1956 година работи во тогашниот Општински суд во Куманово, додека од 1960 - 1962 година беше претседател на Општинскиот суд во Кратово. Од 1962 година наваму работи како адвокат со сопствена адвокатска канцеларија. 
      
Пред распаѓањето на претходната СФРЈ беше делегат во Соборот на републиките и покраините на Сојузното собрание. Во периодот од 1990 - 1994 година беше пратеник во Првиот македонски повеќепартиски парламент, а во Собранието на Република Македонија во тој мандатен период беше претседател на Законодаво-правната комисија, а беше активен член и во други комисии и помошни тела на Собранието. 
     
Член и активист на ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Партија за македонски национално единство) е уште од нејзиното основање. Произлегува од ВМРО-вско семејство.

  

                                                           Јованов Никола
 
 


    
 
  
 


 Независен пратеник.
     
  
   Претседател на Комисијата за здравство во Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија.
     
  
   Роден 1956 година во Битола, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет специјалист по хирургија. Работи како специјалист - хирург во Медицинскиот центар во Битола. Се служи со англискиот јазик. Живее во Битола.
     
      

Андоновски Кирил

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Секретар на Правната комисија и на Судот на честа на ВМРО-ДПМНЕ. Член на Статутарната комисија на ВМРО-ДПМНЕ. Претседател на Законодавно-правната комисија при Собранието на РМ. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со парламентите на Кралството Норвешка, Република Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Република Исланд. Бил делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ во мандатниот период од 1986 до 1990 година. 
      
Роден 1937 година во с. Долно Меличани, Дебар, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет. Бил професор во средно училиште, работел како началник на стручната служба на Собранието на општина Чаир, Скопје. Бил член на Извршниот одбор на Собранието на Град Скопје. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.
     
  
  
 
  

                                                       Билали Мерсел 
  
 


     
 
   
  


Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП).
     
  
   Потпретседател на НДП. Претседател на Комисијата за политички систем и член на Законодавно-правната комисија при Собранието на РМ. Член на делегацијата на Собранието на РМ во Парламентарното собрание на ОБСЕ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Словенија.
     
  
   Роден 1956 година во с. Чегране, Гостивар, РМ. Албанец. Завршил Правен факултет. Работел како професор во средно училиште во Гостивар, а извесен период и како новинар во Македонската радио-телевизија. Добро го знае францускиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во претходниот мандат од 1994 година. Живее во с. Чегране, Гостивар.
     
  
   АБДУРАХМАН АЛИТИ

 

 

 

 

 

 

Член  и лидер на Партијата за демокртаски просперитет во Македонија, извесен период и потпретседател на Собранието. Роден 1945 година во село Желино, Тетово, Албанец. Завршил Правен факултет. Беше пратеник и во претходниот мандатенј период. Живее во Тетово. 

                                                            Китаноски Лазар
 
 


    
 
   Роден 1948 година во Охрид, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, доктор по правни науки. Професор на Правниот факултет. Се служи со францускиот јазик. Живее во Скопје.

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и член на Претседателството на Партијата. 
Бил член на Владата на Република Македонија и министер за одбрана.

Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Бугарија. 

      

 
                                                        Стојановски Наќе
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Член на Комисијата за уставни прашања при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Хрватска.
     
  
   Роден 1950 година во с. Растојца, Крушево, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет. Се служи со францускиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во двата претходни мандати од 1991 до 1994 и од 1994 до 1998 година. Живее во Демир Хисар.
ТИТО ПЕТКОВСКИ

     

 

Претседател на НСДП. Роден 1945 година во с. Псача - Крива Паланка, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет со правосуден испит. Работел во Општинскиот суд во Крива Паланка, како правник во Републичкиот завод за урбанизам, во Извршниот совет на Собранието на Град Скопје, бил на функција во Градскиот комитет на СКМ - Скопје. Бил потпретседател на Собранието на РМ во првиот парламентарен состав, пратеник во трите претходни парламентарни состави, а од 1996 година до третите парламентарни избори и претседател на Собранието на РМ. Добро го знае францускиот, а се служи и со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
     
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член

   


 

 

Бранко Црвенковски

 

 

 

Роден е 1962 година во Сараево. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Вработен во “Семос” во Скопје. Живее во Скопје. 

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ

 

 

 

 

Потпретседател на ДПА. Роден 1954 година во с. Сушиќе, Косово. Албанец. Завршил Филозофски факултет на Универзитетот во Приштина. Работел како професор, а до изборот за пратеник и како заменик директор на гимназијата во Тетово. Еден од оснивачите и актуелен потпретседател на ДПА. Бил пратеник и потпретседател на Собранието на РМ во претходниот парламентарен состав. Живее во Тетово.         

                                                           Абдулаи Јонуз
 
 


    
 
  
     


 Член на Партијата за демократски просперитет на Албанците во Македонија - Народна демократска партија (ПДПА - НДП).
     
  
   Член на Народната демократска партија (НДП) и советник во општина Гостивар. Вршител на должноста градоначалник на општина Гостивар. Член на делегацијата на Собранието на РМ во парламентарната делегација на Централноевропската иницијатива. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Италија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска.
     
  
   Роден 1955 година во Гостивар, РМ. Албанец. Завршил Факултет за политички науки, магистер по политички науки. Бил вработен како предавач во Работничкиот универзитет во Гостивар и како раководител на Центарот за општо и стручно образование. Бил советник во Општинскиот совет на Гостивар. Се служи со англискиот и францускиот јазик. Живее во Гостивар. 

Климовски Саво

 

 Член на Демократски Центар. Проф. д-р Саво Климовски е роден во Скопје 1947 година. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје 1970 година, магистрирал 1975 година, а докторирал во Љубљана 1978 година од областа на правните науки.
 
По дипломирањето 1971 година е избран за асистент на Правниот факултет во Скопје, потоа за доцент, вонреден и сега редовен професор на факултетот.
     
Избран е за декан на Правниот факултет во Скопје во два мандатни периода, од 1992 година до 1996 година.
     
Бил член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и претседател на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура од 1986 до 1990 година. Бил претседател на Сенатот при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје. Има објавено десет учебници, меѓу кои поважни се: Уставно право, Политички систем и Парламентарно право и над сто научни трудови од областа на правните науки. Основач е на Демократската алтенатива и член на најтесното раководство на партијата. Од 14.12.2001 е независен пратеник.
     
Од 19.11.1999 до 15.12.1999: Вршител на функција Претседател на Република Македонија.    

Лазаров Илија

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Роден 1948 година во с. Сулдурци, Радовиш, РМ. Македонец. Завршил Природно-математички факултет. Бил професор по математика во гимназија и во средни стручни училишта. До изборот за пратеник бил помошник на директорот во Државното средно хемиско училиште во Скопје. Се служи со турскиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Скопје.
      

                                                        Мирчески Звонко

                           ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 


    
 
  
  


Член на ВМРО-Македонска. 
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска. 
Роден 1961 година во Прилеп, РМ. Македонец. Завршил Стоматолошки факултет, доктор по стоматолошки науки. Живее во Прилеп. 
На 13.05.2001 година е избран за потпретседател на Собранието на Република Македонија. 

Марковска Ѓулистана

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Југославија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска. Член на делегацијата на Собранието на РМ во Собранието на Советот на Европа. 
      
Родена 1961 година во Куманово, РМ. Ромка. Завршила Медицински факултет, специјалист по очни болести. Работела како општ лекар во Медицинскиот центар во Куманово и како лекар специјалист во Воената болница во Скопје. Добро ги знае англискиот и францускиот јазик. Била пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1990 до 1994 година. Живее во Скопје.
      

                                                                 Бошков Јордан
 
 


    
 
  
  


Член на Либералната партија.
     
  
   До 26.11.2001 година бил член на ВМРО-ДПМНЕ и бил член на повеќе комисии во рамките на Партијата (статутарна, за надворешна политика, за односи со странство, за иселеништво).
     
  
   Роден 1956 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Електротехнички факултет. Работел како електроинженер во Радиодифузија и во Машиноградба Скопје. Добро го знае германскиот, рускиот и англискиот јазик, а се служи со францускиот и полскиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1991 до 1994 година. Живее во Скопје. 

Невеновски Горан

 

 

  
 


    
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Италија. 
      
Роден 1962 година во Битола, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет. Живее во Битола.
     
  
    

Кралевски Чедомир

 

 

 

 
  
 
  
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Координатор на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за Куманово. Актуелен координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на РМ. Претседател на Комисијата за избор и именувања при Собранието на РМ. Член на делегацијата на Собранието на РМ во Интерпарламентарната унија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска. 

Роден 1956 година во Куманово, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, со положено правосуден испит. Работел во Подрачната единица на Министерството за финансии во Куманово. Од 1996 година работи како адвокат. Се служи со англискиот јазик. Живее во Куманово. 

Стојановски Томислав

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 


   
 

Господин Томислав Стојановски, Македонец, од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, е роден на 15.05.1933 година во Куманово. Основно и средно образование завршил во родниот град. Потоа студирал и дипломирал на Правниот факултет во Скопје. 
      
Од 1956 година работи во тогашниот Општински суд во Куманово, додека од 1960 - 1962 година беше претседател на Општинскиот суд во Кратово. Од 1962 година наваму работи како адвокат со сопствена адвокатска канцеларија. 
      
Пред распаѓањето на претходната СФРЈ беше делегат во Соборот на републиките и покраините на Сојузното собрание. Во периодот од 1990 - 1994 година беше пратеник во Првиот македонски повеќепартиски парламент, а во Собранието на Република Македонија во тој мандатен период беше претседател на Законодаво-правната комисија, а беше активен член и во други комисии и помошни тела на Собранието. 
      
Член и активист на ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Партија за македонски национално единство) е уште од нејзиното основање. Произлегува од ВМРО-вско семејство.                                                           


                                                          Бајрами Фадил

    
 


     
 
   
  


Независен пратеник. 

Претседател на Комисијата за економска политика и развој при Собранието на РМ. Заменик член на делегацијата на Собранието на РМ во НАТО. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Словенија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Ирска.
            
   Роден 1960 година во с. Араѓел, Осломеј, Кичево, РМ. Албанец. Завршил Економски факултет. Работел во приватна фирма. Бил градоначалник на општина Осломеј. Се служи со англискиот јазик. Живее во с. Араѓел, Кичево.
      

Трајков Горанчо

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Секретар на Комитетот на ВМРО-ДПМНЕ за општина Виница. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Руската Федерација. 
    
Роден 1969 година во Кочани, РМ. Македонец. Завршил Металуршки факултет. Бил шеф на производство во "Мултипром"-РЕ Виница. Живее во Виница. 

                                                      Ѓоргиев Илија
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Бил претседател на Соборот на здружениот труд и на Собранието на општина Неготино. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија.
     
  
   Роден 1949 година во Кавадарци, РМ. Македонец. Завршил Машински факултет. Генерален директор на Фабриката за кабли "Неготино". Живее во Неготино. 

Гарчевски Слободан

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија. 
      
Роден 1952 година во с. Вардино, Демир Хисар, РМ. Македонец. Завршил Земјоделски факултет. Работи во Агроиндустрискиот комбинат "Лозар" во Битола. Се служи со германскиот јазик. Живее во Битола.
     
   

                                                                 Сулејмани Ризван
 
 


    
 
   
  
Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
   Член на Собранието на партискиот огранок во Скопје. Член на Конференцијата и Централното собрание на ПДП и претседател на огранокот на ПДП за општина Карпош, Скопје. Член на парламентарната делегација на Собранието на РМ во НАТО. Член на парламентарната група на Собранието на РМ за соработка со Европскиот парламент. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска.
     
  
   Роден 1957 година во с. Лубин, Скопје, РМ. Албанец. Завршил Електротехнички факултет, насока автоматика. Работел како инженер по автоматика во Секторот за проектирање и развој, а потоа и како раководител на Компјутерскиот центар во претпријатието "Шар" Генерал Јанковиќ, Косово, СРЈ. Бил професор во Гимназијата "Зеф Љуш Марку" во Скопје. Последно вработување му е како републички трудов инспектор при Министерството за труд и социјална политика. Се служи со англискиот и турскиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во претходниот мандат од 1996 до 1998 година. Живее во Скопје. 

НИКОЛА ПОПОВСКИ

 


  
 


     
    

Роден на 24 Мај 1962 година во Скопје
     
Основно и гимназиско образование завршил во Скопје. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје. На истиот факултет магистрирал на тема "Економски основи на информациското општество".
     
Работел во Министерството за развој на Владата на Република Македонија. Од 1986 до 1990 година бил член на Собранието на град Скопје. Од 1992 година е пратеник во Собранието на Република Македонија. Бил претседател на Комисијата за надворешна политика, Комисијата за екологија, млади и спорт и Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија. Од 1998 до 2002 година е координатор на Пратеничката група на СДСМ.
     
Член е на Парламентарното собрание на Советот на Европа од 1993 година, а во одреден период и шеф на македонската делегација. Членувал во повеќе комисии во Собранието на Советот на Европа во Стразбур.
     
Автор е на стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Објавил и две книги од економска и политичка проблематика.
     
Зборува англиски јазик.
На 07.11.2003 година е избран за министер за финансии. 

Ставрев Милан

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на Комисијата за стопанство при Собранието на РМ. Шеф на делегацијата на Собранието на РМ во НАТО. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. 
      
Роден 1944 година во Велес, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Работел во "ОХИС" -Скопје, бил директор на Индустријата за чевли и гумени производи -Скопје. Има работно искуство во областа на банкарството како девизен инспектор, директор на Дирекцијата за супервизија, советник на гувернерот за банкарство и супервизија во Народна банка на Република Македонија. Добро го знае францускиот јазик. Живее во Скопје.
     
   

Панчев Ванчо

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Франција. 
      
Роден 1968 година во Струмица, РМ. Македонец. Завршил Виша економска школа. Работел како самостоен референт во "Млазшпед" во Гевгелија. Се служи со рускиот јазик. Живее во с. Муртино, Струмица.
     
   

                                                       Тодоров Ѓорѓи 
  
 


     
 
   

 

Член на ВМРО-Македонска. 
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Турција. 
Роден 1958 година во Кочани, РМ. Македонец. Завршил Технички факултет, сообраќајна насока. Работел како раководител на диспечерски центар во Јавното сообраќајно претпријатие- Скопје, потпретседател за сообраќај во Градскиот комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на животната средина на Град Скопје. Потпретседател на Сојузот на сообраќајните инженери на Република Македонија. Добро ги знае бугарскиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Скопје. 

                                                                 Петров Чедо
 
 


    
 
  
  


Член на Нова демократија.
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција.
     
  
   Роден 1957 година во Пробиштип, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Бил финансов директор во Рудници "Злетово", каде што во еден период бил претседател на Управниот одбор. Претседател на Бордот на директори на Рудникот "Горанци" во Крива Паланка. Директор на Друштвото со ограничена одговорност "Фининг" во Скопје. Живее во Пробиштип. 

Етеми Фатмир

 


  
 


    
 
   
Член на Партијата за демократски просперитет на Албанците во Македонија - Народна демократска партија (ПДПА-НДП). 
Активен во Партијата од 1990 година. Носител на многу партиски функции. Член на Претседателството на ПДПА-НДП. Претседател на партискиот огранок на општина Чаир, Скопје. Сега е член на Централното собрание на ПДПА-НДП. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Бугарија. 
Роден 1965 година во Скопје, РМ. Албанец. Завршил Природно - математички факултет, биологија. Работел како професор по биологија. Бил советник во општина Чаир, Скопје. Живее во с. Визбегово, Скопје.
     
  
   Митевски Драган

 

 

 

 

 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Роден 1949 година во село Отошница, Крива Паланка, Македонец. завршил правен факултет. Директор е на ПТП ?Миткомерц? - Куманово.Живее во Куманово. 

ИЛОСКИ ИЛИЈА 

  

 Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и член на Претседателството на Партијата.

Роден 1958 година во с. Велмеј, Охрид, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Бил генерален директор на "ЕМО" во Охрид и генерален директор на Царинската управа на Република Македонија. Добро го знае рускиот, а се служи и со англискиот јазик. Живее во Охрид.
      

Пемов Илија

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Франција. 
      
Роден 1955 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Електро-технички факултет. Работел како инженер за одржување во "ФЕНИ" - Кавадарци. Бил раководител на Развој во "ЕЛРО" - Кавадарци. Раководител на Електроника во "МЕПОС" - Кавадарци и до изборот за пратеник бил главен инженер за одржување во "ФЕНИМАК" - Кавадарци. Добро го знае англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Кавадарци.

  

КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ

 

 


   
Член на ВМРО- ДПМНЕ. Роден 1956 година во Скопје, Р. Македонија. Македонец. Завршил Машински факултет. Работел во МЗТ "Хепос"- Скопје и во сопствена компјутерска фирма "ТДК- системи". Бил пратеник во претходниот парламентарен состав. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје. 

ВАНЧО ЃОРГИЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ Роден 1953 година во Кочани, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во АД Деликатес, Кочани. Се служи со француски и англиски јазик. Живее во Кочани.


                                                            СТОЈАН АНДОВ

      

 

 

 Роден е 1935 година во Кавадарци, Република Македонија; Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, а магистрирал на Белградскиот универзитет;
     
Бил потпретседател на Републичкиот извршен совет, член на македонската делегација во Соборот на републиките и покраините и член на федералната влада во три мандати, каде се забележува неговата улога на преговарач во контактите на поранешна Југославија со експертите на ЕЕЗ (1971-1987 г.);

Се смета за извонреден познавач и експерт на економските прашања, како и политичар ориентиран кон пазарната економија; - Бил амбасадор на поранешна Југославија во Ирак (1987-1991 година).

- Основач е на Либералната партија на Македонија и како нејзин претседател ја водеше Либералната партија до спојувањето со поранешната ДП 1997 година, кога стана претседател на Советот на новоформираниот политички субјект;

- По обновувањето на Либералната партија на Македонија, беше избран за член на нејзиниот Извршен комитет;

- Избиран е за потпретседател на Либералната интернационала.
     
- На првите повеќе-партиски избори 1990 година, беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и стана претседател на Собранието во јануари 1991 година;

- На вторите повеќе-партиски избори 1994 година, повторно беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и за претседател на Собранието - должност што ја извршуваше до март 1996 година;

- Беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и на последните избори (1998 година);

- Како пратеник, претседател е на Комисијата за монетарна и кредитна политика и банкарство на Собранието на Република Македонија;

- Беше кандидат за претседател на Република Македонија на претседателските избори 1999 година;

- На 30 ноември 2000 година беше избран за претседател на Собранието на Република Македонија.    

                                                     Бузлевски Димитар
 
 


    
 
 

 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Во рамките на професионалното партиско ангажирање бил потпретседател на Владата на Република Македонија до 1998 година и министер за сообраќај и врски во претходниот состав на Владата на Република Македонија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска.
     
  
   Роден 1952 година во с. Јанкоец, Ресен, РМ. Македонец. Завршил Економски факултет. Покрај професионалното партиско ангажирање работел и во Претпријатието "Агроплод" Ресен. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Јанкоец, Ресен.
     

    
 
  
   
 
                                                                                                  Таки Фити


ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО     

 

 

 

 Член и претседател на СПМ. Роден на 8.11.1936 година во Кратово. Македонец. Дипломиран рударски инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

   


 

Сибиновски Борче

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ и на Централниот комитет. 
      
Претседател на огранокот на ВМРО- ДПМНЕ за Тетово. Претседател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Монголија. 
      
Роден 1962 година во Тетово, РМ. Македонец. Завршил Шумарски факултет. Бил член на Извршниот одбор на Собранието на општина Тетово. Се служи со францускиот јазик. Живее во Тетово.
      

Баткоски Димитар

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на Комитетот на ВМРО-ДПМНЕ на општина Кисела Вода - Скопје. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламенот на Република Бугарија. 
      
Роден 1942 година во с. Вевчани, Струга, РМ. Македонец. Завршил Шумарски факултет, доктор по шумарски науки. Редовен професор на Шумарски факултет во Скопје. Добро го знае францускиот јазик. Живее во Скопје.

 

                                                      Тодоровски Павле
 
 


    
 
  
  


Член на Нова демократија. 
      
Бил одборник во Собранието на општина Кавадарци во два мандатни периоди. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Хрватска.
     
  
   Роден 1939 година во с. Џепиште, Дебар, РМ. Македонец. Завршил Земјоделски факултет. Работел како инженер агроном во Агрокомбинатот "Тиквеш" во Кавадарци, последна функција директор на Комбинатот. Се служи со францускиот јазик. Живее во Кавадарци.                                                            


                                                        Селмани Аслан 
 


    
 
   
  

Член на Партијата за демократски просперитет (ПДП). 
      
Претседател на Комисијата за градежништво и урбанизам во Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Хрватска. Во претходнот состав на Владата на Република Македонија бил министер за наука и член на Владата во два мандати. Бил претседател на Националната комисија за ТЕМПУС програма и координатор на активностите за нејзината имплементација во Република Македонија. 
      
Роден 1945 година во с. Лојане, Куманово, РМ. Албанец. Завршил Природно - математички факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, доктор по географски науки. Редовен професор на Природоматематичкиот факултет. Се служи со францускиот и италијанскиот јазик. Бил пратеник на Собранието на РМ во претходните два мандати од 1990 до 1994 и од 1994 до 1998 година. Живее во Скопје. 

                                                   Трајковски Танас
 
 


    
 
  
  


Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Роден 1950 година во с. Дрслајца, Струга, РМ. Македонец. Завршил средно техничко училиште - машинска насока. Директор на Акционерското друштво "Илинден" Струга. Живее во Струга.
     
  
    

Трпевски Александар

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
Роден 1951 година во Струмица, РМ. Македонец. Завршил средно стручно училиште. Живее во Скопје.
     
  
   

                                                           Настески Кирил
 
 


    
 
  
  


 Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).
     
  
   Член на Претседателството на општинската организација на СДСМ на Прилеп. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Франција. Претседател на Комисијата за одбележување на значајни настани и личности на Собранието на РМ.
     
  
   Роден 1941 година во Прилеп, РМ. Македонец. Завршил Архитектонски факултет. Во Собранието на општина Прилеп работел како урбанистички инспектор, бил шеф на Одделението за станбено - комунални работи, во два мандатни периоди бил секретар на Секретаријатот за урбанизам, градежништво и станбено-комунални работи. Бил началник на Одделението за просторно и урбанистичко планирање, како и одговорен за урбанистичко-комуналното уредување во органите на локалната самоуправа. Бил член на Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп. Во претходниот состав на Владата на Република Македонија бил заменик на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина. Се служи со францускиот и рускиот јазик. Живее во Прилеп.
      

Талевски Александар

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
Координатор на Комитетот на ВМРО-ДПМНЕ на општина Карпош, Скопје. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 
Роден 1965 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Машински факултет. Бил шеф на Службата за инвестиции и одржување во "Технометал-Вардар" Скопје. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.
     

                                                           Спанаков Ристо
 
 


    
 
  
 


Член на Нова демократија. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Франција. 
      
Роден 1953 година во Гевгелија, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по радиодијагностика, доктор по медицински науки. Вработен во Медицинскиот центар во Гевгелија. Добро го знае англискиот, а се служи и со грчкиот јазик. Живее во Гевгелија. 

Киров Митко

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска. 
      
Роден 1955 година во Струмица, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по гинекологија и акушерство. Работи како специјалист по гинекологија во Медицинскиот центар во Струмица. Се служи со францускиот јазик. Живее во Струмица.
      

                                                            Симев Вангел
 
 


    
 
  
  


 Член на ВМРО-Македонска. 
 Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Полска. 
 Роден 1943 година во с. Буф, Лерин, Репблика Грција. Македонец. Завршил Факултет за физичка култура. Бил професор во Училиштето за физичка култура во Скопје. Сега е професор на Факултетот за физичка култура. Добро го знае полскиот, а се служи со рускиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Скопје.
      

ЈАНИ МАКРАДУЛИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 67
директен тел. 3136-802, локал 121

Лични податоци

Член  и потпретседател на СДСМ, роден е на 28.03.1965 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Скопје, а дипломирал на Електро-техничкиот факултет во Скопје, каде во 2001 година е реизбран за Постар Асистент и е раководител на лабораторија за компјутерски техники и информатика. Постдипломските студии ги започнува во Белград  и во 1994 година магистрира во Скопје. Во својата професионална кариера напишал 43 публикации и научни трудови.

Својата политичка кариера ја започнува на локалните избори 1996-2000 година, кога е избран за Советник во општина Центар. Во 1997 година е учесник на политичката школа во Фрајбург, а на дополнителните парламентарни избори во 2001-2002 година, избран е за пратеник во Собранието на РМ.На редовните избори во 2002-2006 година, повторно е избран за пратеник кога е и назначен и за Координатор на Пратеничката Група на СДСМ во Собранието на РМ. Во 2003 година, назначен е за Претседател на Комисијата за информатичка технологија во Владата на РМ, а во 2005 година е избран за член на Постојаната Комисија за соработка со Европскиот Парламент и за член на ад хок експертската Комисија на Советот на Европа за информатичко општество. На редовните парламентарни избори 2006-2008 година по трет пат е избран за пратеник во Собранието на РМ и повторно назначен за Координатор на ПГ на СДСМ, се до вонредните парламентарни избори 2008-2012 година кога е по четврти пат избран за пратеник од Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и на 25.08.2008 година и избран за попретседател на Собранието на Република Македонија.

Неговото богато политичко портфолио ги содржи следниве активности:

 • 1996 - 2000 Локални избори, Советник во општина Центар, Скопје
 • 1997 Учесник на политичката школа за локална самоуправа во Фрајбург
 • 2001 – 2002 Пратеник во Собранието на Р. Македонија - дополнителни парламентарни избори
 • 2002 – избран за пратеник и координатор на пратеничката група на СДСМ
 • 2003 – Претседател на Комисија за информатичка технологија
 • 2005 – Член на Постојаната комисија за соработка со Европскиот Парламент
 • 2005 - Член на ад хок експертската комисија на Советот на Европа за Информатичко општество
 • 2006 - 2008 Избран за пратеник во Собранието РМ и координатор на ПГ на СДСМ
 • 2008 - Избран за пратеник во Собранието РМ, од 25 август
 • 2008 избран за потпретседател на Собранието на Р. Македонија

Активности во Собранието

 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член 

Имотна состојба:
Недвижен имот:
-Стан 109 м2, ул.„Антон Панов“ 19/8, статус: под хипотека за кредит од 30.000 евра (Комерцијална банка)
Подвижен имот:
-„Peugeot“ 407,2009 година
Акции:
-Не поседувам
Мојата сопруга не поседува подвижен и неподвижен имот и нема акции во ниту една компанија.  

Наумовски Рубенс

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Бил одборник во Собранието на општина Охрид од 1990 до 1996 година. Претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ-Охрид. Член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од 1995 до денес. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. 
      
Роден 1953 година во Охрид, РМ. Македонец. Завршил Факултет за музичка уметност. Бил наставник и директор во Основното музичко училиште во Охрид. Се служи со англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Охрид.                                                     


                                                              Попов Стојан
 
 


    
 
  
  


 Член на Демократски Центар.
     
  
   Претседател на Комисијата за култура и член на Комисијата за образование и наука при Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Словенија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Италија.
     
  
   Роден 1950 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Факултет за драмски уметности. Истакнат филмски режисер. Редовен професор на Факултетот за драмски уметности. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Скопје.

Бајрами Демуш

 

ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

 

 

 


 

Независен пратеник. Родена 1967 година во Скопје. Македонка. Дипломиран актер. Живее во Скопје.
   

Јорданова Марика

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Претседател на Унијата на жените на ВМРО-ДПМНЕ. Заменик член на делегацијата на Собранието на РМ за соработка со Собранието на ОБСЕ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Словенија. 
      
Родена 1949 година во Струмица, РМ. Македонка. Завршила Медицински факултет, специјалист по гинекологија и акушерство. Работи како специјалист по гинекологија во Здравствената организација "Хипократ" во Велес. Се служи со францускиот и англискиот јазик. Живее во Велес.
                                                                                                               


                                                         Ристовски Ненад
 
 


    
 
  
 

Член на ВМРО-Македонска.
     
  
   Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Република Кина. Член на Комисијата за здравство и на Комисијата за труд и социјална политика при Собранието на РМ.
     
  
   Роден 1962 година во Куманово, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет и специјалист по општа хирургија. Работи како специјалист по хирургија во Медицинскиот центар во Куманово. Добро го знае англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Куманово.
      

Ристески Љубче

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Политички активен во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за с. Другово, Кичево. 
      
Роден 1956 година во Кичево, РМ. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјалист по гинекологија и акушерство, доктор по медицински науки. Работи во Здравствениот дом во Македонски Брод. Се служи со францускиот јазик. Живее во Кичево.

Антова Велевска Магдалена

 

Положани Азис

 

 

 

 


 Роден 1957 година во с. Ливада, Струга, РМ. Албанец. Завршил Медицински факултет, магистер по медицински науки. Работел како лекар по општа практика во Приштина, Косово, СРЈ, каде што специјализирал хирургија на Медицинскиот факултет. На Универзитетската клиника во Цирих, Швајцарија, завршил субспецијализација. Сега работи како хирург во Здравствената поликлиника во с. Велешта, Струга. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Струга.
     

 

 

 

Click