Цветанка  Иванова

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 4.6.1958 година во с. Загорони, Прилеп. Македонка. Правен факултет - правосудна насока, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, со положен правосуден испит и нотарски испит. 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член

Е-пошта: c.ivanova@sobranie.mk
Павле Трајанов

 

 Член на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Д. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, со правосуден испит, адвокат. 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: p.trajanov@sobranie.mk 

 

Јани Макрадули

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации:

кат I, соба бр. 144
директен тел. 3 136-802, локал 121
Е-пошта: j.makraduli@sobranie.mk

Роден:  28.3.1965 година, Битола

Јазици: англиски и грчки

Образование:

- основно образование: „Браќа Рибар“ (денес „Димитар Миладинов“), Скопје
- средно образование: „Раде Јовчевски-Корчагин“, Скопје
- високо образование: Електротехнички факултет, Скопје
- постдипломски студии: Електротехнички факултет, Белград и Скопје,
магистратура 1994

Публикации: 43 публикации, стручни и научни трудови

Искуство:
Работно:
  Eлектротехнички факултет, Скопје (денес ФЕИТ)
                   1990-1993 – стручен соработник
                   1993-1995 – помлад асистент
                   1995-1998 – асистент
                   1998-2001 – асистент
                   2001 – шеф на лабораторијата при Институтот за компјутерска техника и информатика

Политичко:1996 – член на Советот на Општина Центар
                     1997 – Политичка школа за локална самоуправа во Фрајбург;
                      2001 – избран за пратеник на мнозински дополнителни избори
                      2002 – НАТО ПА семинар
                      2002-2008 – избран за пратеник и координатор на ПГ на СДСМ
                      2003 – Северна Ирска, студиска посета
                      2004 – Европска комисија, студиска посета
                      2003-2006 – претседател на Комисија за ИТ
                      2005 - тим лидер, National strategy for information society developmnet
                      2005 – член на Аd hoc Committee of Experts of the Council of Europe for IT society
                      2008 – избран за пратеник
                      август 2008 – потпретседател на Собранието на Република Македонија
                      2011 – избран за пратеник

Други
активности во
Парламентот:
   Член на Мешовитиот парламентарен комитет за соработка со ЕУ парламент
                               Член на Делегацијата на ИПУ
                               Член на повеќе делегации за соработка со парламентите на други држави 
                               Презентација на светската Е-парламент конференција, Вашингтон 2009
                               Обраќање во име на претседателот на Собранието на 5. Светска конференција на претседатели на парламенти, Женева 2010
                               Претседател на управувачкиот совет на Парламентарниот институт
 
Партиско искуство: 1997 -1999 – член на ЦО на СДСМ
                                       1999-2006 – член на ИО на СДСМ
                                       2006-2009 – потпретседател на ЦО на СДСМ
                                       2009 – член на ИО на СДСМ

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, членСветлана Мазгалоска-Вучетиќ

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 13.10.1967 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член


Е-пошта: s.mazgaloska@sobranie.mk 

 

Светлана Карапетрова

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.3.1965 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, ДУТ Тетово.

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: s.karapetrova@sobranie.mk
 
 
 
 
 


 


 
Мевмед ЏемајлоскиЧлен на ПЕИ. Роден на 17.7.1965 година во Подгорци, Струга. Торбеш. Дипломиран правник, Прв приватен универзитет ФОН, Струга.

Активности во Собранието:
 

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: m.dzemajloski@sobranie.mk 

 

Марјанчо Тодоровски

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.5.1979 година во Скопје. Македонец. Доктор по стоматологија, Стоматолошки факултет - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


 

 

Светлана Јакимовска

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации:
кат 1, соба бр. 151
директен телефон 02/3 119 110
локал 320
Е-пошта: s.jakimovska@sobranie.mk

Светлана Јакимовска е родена на 8 јуни 1956 година во Скопје. Македонка и член на ВМРО-ДПМНЕ.
Средно образование има завршено во гимназијата „Раде Јовчевски – Корчагин“, а дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мажена и мајка на едно дете.

Својата професионална кариера ја започнува во 1984 година во АД Макотекс – Скопје, а подоцна станува и раководител на Служба за нормативна дејност и органи на управување.

Од 2001 до февруари 2002 година е помошник-директор на Заводот за вработување на Република Македонија, а од март 2002 година е именувана, со одлука на Владата на Република Македонија, за диектор на Заводот за вработување на Република Македонија (сега Агенција за вработување на Република Македонија).

Паралелно со професионалните активности, Светлана Јакимовска бележи и многу активно и успешно политичко ангажирање во својата матична партија ВМРО-ДПМНЕ. И тука својот политички ангажман тесно го поврзува со својата професионална определба – правото и законодавството.

Во својата матична партија врши повеќе функции меѓу кои:

 • Делегат на годишното собрание на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Заменик претседател на Комисијата за социјални прашања, работни односи и вработеност;
 • Потпретседател на комисијата за правни работи;
 • Член на форумот за правни, политички прашања и судски систем на ВМРО ДПМНЕ;
 • Делегат на 13 и 14 Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на ОК Кисела Вода;
 • Член на ОИК за спроведување на локални избори 2005 год;
 • Член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

За својот ангажман има добиено и повеќе признанија и благодарници, меѓу кои: за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија, во Проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со поддршка на УСАИД (април 2002 година).

Активно учествува на повеќе меѓународни конференции и семинари, политички вештини и кампањи извршена во соработка со Центарот за образование и обука МОТИВА (март 2008 година) и „Campaigning Masterclass“ (активност – кампања од највисока професионална класа).

На парламентарните избори во јуни 2006 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија на листата ма ВМРО-ДПМНЕ. Во петтиот мандатен состав како претседател ја води собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2008 година повторно е избрана за пратеник, а од 31 јули 2008 година е избрана за потпретседател на Собранието на Република Македонија.

Како потпретседател, покрај другите активности и задачи, Светлана Јакимовска претседаваше со Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, а исто така беше и член во Билатералните групи на Собранието на Р. Македонија за соработка со Парламентите на Република Полска, Република Словенија, Црна Гора и Австралија и Нов Зеланд.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2011 година повторно е избрана за пратеник, а на седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 12 јули 2011 година избрана е за потпретседател на Собранието на Република Македонија по втор пат.

Активности во Собранието на Република Македонија:

 • Верификациона комисија, претседател;
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик претседател;
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, членРеџаил Исмаили

 

 Член на ДУИ. Роден на 2.11.1966 година во с. Слупчане, Липково. Албанец. Дипломиран земјоделски инженер, Земјоделски факултет, Приштина.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член


Е-пошта: r.ismaili@sobranie.mk
Милорад Додевски
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.12.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Faculty of Business - Victoria University.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: m.dodevski@sobranie.mkИлија Димовски

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Дипломиран правник на Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје. Постдипломец на Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член  
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


Е-пошта: i.dimovski@sobranie.mk
Малиша Станковиќ

 

 
Член на СПМ. Роден на 2.4.1982 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-претседател
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: m.stankovik@sobranie.mk
Панче Орцев

 

 

 

Член на СДСМ. Роден на 29.12.1955 година во Струмица. Македонец. Технолошки факултет - органска насока, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: p.orcev@sobranie.mk
Голупчо Ангелов

 

 

 

Член на СДСМ. Роден на 7.2.1977 година во Делчево. Македонец. Дипломиран социолог, Филозофски факултет УКИМ.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

Е-пошта: g.angelov@sobranie.mkОливер Спасовски

 

 

Член на СДСМ. Роден на 21.10.1976 година во Куманово. Македонец. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: o.spasovski@sobranie.mk

 


Click