ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

 
ПРОГРАМА

за Седмиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, одржан на 18 и 19 февруари 2010 година, Скопје

документ

ДНЕВЕН РЕД

за Седмиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, одржан на 18 и 19 февруари 2010 година, Скопје

документ

ПРЕПОРАКИ

7-ми состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 18-19 февруари 2010 година, Скопје

документ

Click