Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за финансирање и буџет Комисијата за стопанство има претседател и десет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и четири члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- индустрија, рударство и енергетика,

- инвестиционата активност и производствената ориентација и специјализација,

- угостителството, туризмоти занаетчиските дејности;

- геолошки истражувања на минералните суровини, нивната експлоатација и фабрикација;

- концесиите;

- странските вложувања;

- сопственичката трансформација;

- пазарот и претприемчивоста;

- трговијата, прометот на стоки и услуги;

- економските односи со странство;

- стоковите резеви на државата;

- политика на цените;

- јавните претпријатија, и

- други прашања што се однесуваат на стопанството.


Претседател: Поповски Никола 
 

        Членови: Ставрев Милан 
                         Лазов Горанчо 
                         Панчев Ванчо 
                         Тодоров Ѓорѓи 
                         Лазаров Илија  
                         Петров Чедо 
                         Етеми Фатмир 
                         Митевски Драган 
                         Илоски Илија 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.