Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за градежништво и урбанизам 

 

Комисијата за градежништво и урбанизам има претседател и осум члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- просторното и урбанистичкото планирање;

- уредувањето на градежното земјиште;

- добрата од општ интерес и во општа употреба;

- станбеното и комуналното стопанисување;

- градежништвото и инвестиционата изградба и

- други прашања што се однесуваат на градежништвото и урбанизмот.


Претседател: Селмани Аслан 
 

       Членови: Трајковски Танас 
                        Трпевски Александар  
                        Тодоров Ѓорѓи 
                        Панчев Ванчо 
                        Анушев Љупчо 
                        Дика Замир 
                        Настески Кирил 
                        Таири Мухамед 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.