Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за култураКомисијата за култура има претседател и осум члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- организацијата, развојот и унапредувањето на културата;

- заштитата и збогатувањето на историското и уметничкото богатство;

-дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство и дејности за објавување;

- споменичното одбележување и заштита на спомениците на културата и

- други прашања што се однесуваат на културата.


Претседател: Попов Стојан 
 


       Членови: Наумовски Рубенс 
                       Стојаноски Воислав  
                       Божиновска Валентина  
                       Георгиевски Михајло 
                       Бајрами Демуш 
                       Илоски Илија 
                       Стојановски Наќе 
                       Тахири Мевљан 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.