Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за сообраќај и врскиКомисијата има претседател и осум члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

-патниот,железничкиот,речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообраќајот;

- жичарите и ски-лифтовите;

- системите за телекомуникации и радиодифузниот систем;

- изградбата на инвестициони објекти во областа на транспортот и телекомуникациите и

- други прашања што се однесуваат на сообраќајот и врските.


Претседател: Спанчевски Крале 
 

       Членови: Пемов Илија 
                        Талевски Александар 
                        Тодоров Ѓорѓи 
                        Спанаков Ристо 
                        Дика Замир 
                        Илоски Илија  
                        Ангеловски Милојко 
                        Сулејмани Ризван 
 

 
 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.