Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за стопанство Комисијата за економска политика и развој има претседател и осум члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- економскиот систем, развојната и економската политика;

- просторниот и регионалниот развој;

- побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, ридско-планинските и пограничните краишта во Републиката;

- политиката на економските односи со странство;

- странските вложувања;

-инвестиционата политика и следењето на процесите на структурните промени на стопанството;

- системот на евиденцијата и статистиката и

- други прашања што се однесуваат на економската политика и развојот на Републиката.


Претседател: Ставрев Милан 
 

        Членови: Лазов Горанчо 
                         Пемов Илија 
                         Трајановски Коце 
                         Сугаревски Владо 
                         Карангелевски Радомир 
                         Бајрами Фадил 
                         Трповски Борислав 
                         Чифлиганец Ванчо 
                         Ѓоргиев Ванчо  
                         Вејсели Абдулади 
 

 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.