Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Законодавно-правна комисија

Законодавно-правната комисија има претседател и дванаесет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и четири члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • усогласеноста на законите и другите акти со Уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
  • барањата за давање автентични толкувања и изготвување предлози на автентични толкувања на законите;
  • законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката;
  • утврдување на пречистен текст на законите и на другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки по објавениот текст на закон или на друг акт врз основа на изворниот текст на усвоениот закон, или друг акт на Собранието и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

ПретседателАндоновски Кирил 
  
         ЧленовиСтојановски Томислав 
                            Јовановска Весна 
                            Невеновски Горан 
                            Караџоски Жарко 
                            Томов Панде  
                            Димова Марковиќ Наталија  
                            Стојановски Наќе 
                            Гештаковски Александар  
                            Тодоров Ристо 
                            Зибери Насер 
                            Алиу Абдула  
                            Ханџиски Благој 
                            Алиу Кхани 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.