СДСМ

 

Координатор: Горан Сугарески

 

 

 

 

 

 

Ален Георгијев
 

Член на СДСМ. Роден на 15.10.1974 во Штип. Македонец. Дипломирал на Медицински факултет - Скопје, доктор хирург. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, заменик-претседател 
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

 

 

 

 

 

 

Бетиан Китев
 

Член на СДСМ. Роден на 23.6.1985 во Скопје. Македонец. магистер на политички науки, Правен факултет „Јустинијан I“.


Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член 
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

Биљана Настеска
 

Член на СДСМ. Родена на 14.9.1959 во Кичево. Македонка. Дипломирала на Медицински факултет, специјалист по психијатрија. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член 
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член 
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

 

 

Благоја Стојановски
 

Член на СДСМ. Роден на 13.11.1972 во Скопје. Македонец. Дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за локална самоуправа, член  
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

 

 

 

 

 

Васко Ковачевски

 
Член на СДСМ. Роден на 6.7.1969 во Битола. Македонец. Магистер по менаџмент на човечки ресурси, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, заменик-претседател
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член 
 • Комисија за економски прашања, член 
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член

 

 

 

 

 

 

Јагода Шахпаска
 

Член на СДСМ. Родена на 18.3.1964 во с.Тепавци, Битола. Има завршено Медицински факултет - Скопје, специјалист по интерна медицина. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател 
 • Комисија за труд и социјална политика, член 
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

 

 

Јован Митрески
 

Член на СДСМ. Роден на 20.11.1980 во Струга. Македонец. Завршено високо образование. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, претседател 
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

 

 

 

 

 

Јулијана Силјановска
 

Член на СДСМ. Родена на 1.1.1962 во Битола. Македонка. Дипломирала на Филозофски факултет - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, член 
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член  
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 

 

 

 

 

 

 

Лидија Димова

 

Член на СДСМ. Родена на 7.4.1960 во Битола. Македонка. Завршила на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за европски прашања, член 
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член

 

 

 

 

 

 

 

Љубиша Николиќ
 

Член на СДСМ. Роден на 5.8.1963 во Куманово. Србин. Магистер по заштита на животна средина. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член  
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

 

 

 

 

 

Марјан Даскаловски

 

Член на СДСМ. Роден на 4.5.1964 во Питерево. Дипломирал на Правен факултет, Д.М.Р. Даскал. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 

 

 

 

 

 

Марјанчо Николов

 

Член на СДСМ. Роден на 18.10.1971 во Велес. Македонец. Дипломирал на Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, заменик-претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член 
 • Комисија за економски прашања, заменик-член 
 • Комисија за здравство, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член

 

 

 

 

 

 

Миле Андонов
 


Член на СДСМ. Роден на 10.8.1962 во Кочани. Дипломиран економист. 


Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-претседател 
 • Комисија за економски прашања, член 
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

 

 

 

 

 

Милева Горгиева
 


Член на СДСМ. Родена на 17.3.1963 во Струмица. Дипломиран професор по одделенска настава. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член  
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

  

Мира Стојчевска
 

Член на СДСМ. Родена на 19.7.1966 во Битола. Македонка. Има завршено Шумарски факултет. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член 
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

 

 

 

Панче Орцев
 

Член на СДСМ. Роден на 29.12.1955 во Струмица. Македонец. Инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

 

 

 

 

 

Петре Шилегов
 

Член на СДСМ. Роден на 12.6.1969 во Скопје. Дипломирал на Правен факултет „Јустинијан I“ - Скопје. 


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, претседател
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

Рената Дескоска


Проф. д-р Рената Дескоска е родена на 3 мај 1972 година во Скопје. Завршила основно и средно образование со континуиран одличен успех, за што била прогласена за првенец на генерација. Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1994 година со просечен успех 9,55. Магистрирала на тема „Типови извршна власт“ во 1997 година на Правниот факултет во Скопје, каде во 1999 година била избрана за асистент. 

Докторирала на Правниот факултет во Љубљана во 2002 година, на тема „Constitutionalism, constitutions and human rights, with case study of the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia“, со што се стекна со назив доктор по правни науки.

Од 2004 до 2009 била ангажирана како советник за уставни и правни прашања во Кабинетот на претседателот на Република Македонија.

Во 2012 година избрана е за редовен професор на Правниот факултет во Скопје на научната област уставно право и политички систем.

Учествувала на преку 70 конференции, тркалезни маси и семинари во земјава и во светот, како на пример во Италија, Франција, Шпанија, САД, Холандија, Обединетото Кралство, Швајцарија, Унгарија, Романија, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Австрија, Полска и др. Одржала преку 100 предавања или презентации на семинари, конференции, тркалезни маси, летни школи и сл. 

Проф. д-р Рената Дескоска е автор/коавтор на преку 30 книги и преку 100 труда во научни списанија, меѓу кои: „Извршната власт во демократските системи“; „Уставно право“ (коавтор); „Конституционализамот и човековите права“; „Party Funding and Campaign Finance in Macedonia“ во „Political Finance and Corruption in Eastern Europe – The transition Period“; „Open Parliaments: The Case of Macedonia“ во „Open Parliaments 2012 – Transparency and Accountability of Parliaments in South-East Europe“; „Euthanazia“ over the Parliament in the Republic of Macedonia“ во „Social responsibility in 21st century“; „Language Policy in Macedonia“, Südosteuropa Mitteilungen, 1/2012 (коавтор); „Constitutional Frame For Accommodating Multilingualism in the Republic of Macedonia“; „Parliament of the Republic of Macedonia – After Twenty Years Transition Still in Adolescence“; „Constitutional mechanism for inter-ethnic dialogue in the Republic of Macedonia“; „The Parliament of the Republic of Macedonia – „House“ or „Cemetery” of Democracy?!“ и др.

Проф. д-р Рената Дескоска остварила студиски престој на Универзитетот во Ајдахо, САД и во Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

Била ангажирана како консултант за избори од страна на UNDP. Работела на повеќе проекти и истражувања организирани од DIFID; International Center for University Human Rights Teaching (Strasbourg); Research Support Scheme, (Prague); ABA/CEELI; European Agency for Reconstruction; LGI и др.

Проф. д-р Рената Дескоска беше член на Ад-хок комисијата за испитување на настаните од 24 декември 2012 година.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собраниски канал, претседател
 • Националниот совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на  организацијата за безбедност и соработка во Eвропа (ПС ОБСЕ), шеф на делегацијата
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател

 

 

 

 

 

 

Сашо Поцков

 

Член на СДСМ. Роден на 17.5.1966 во Гевгелија. Македонец. Дипломирал на Економски факултет - Скопје, магистер по економски науки.


Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

 

 

 

Софија Куновска
 

Член на СДСМ. Родена на 31.8.1966 во Скопје. Македонка. Дипломиран актер, Факултет за драмски уметности. 


Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за култура, член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

 

 

 

 

 

Стефан Богоев
 

Член на СДСМ. Роден на 28.8.1989 во Скопје. Македонец. Дипломиран економист, магистрант на применета економија, Универзитет Американ колеџ - Скопје.


Активности во Собранието:

 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за европски прашања, член 
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за култура, заменик-член  
 • Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

Стојко Пауновски


Член на СДСМ. Роден на 20.12.1962 година во с. Челопек, Тетово. Македонец.


Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член 
 • Комисија за економски прашања, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

 

 

 Томислав Тунтев
 

Член на СДСМ. Роден на 7.7.1967 во Охрид. Македонец. Доктор на технички науки, Сообраќаен факултет - Белград, Технички факултет - Битола. 


Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-претседател
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член  
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

 

 

Хари Локвенец

 

Член на СДСМ. Роден на 25.2.1970 во Прилеп. Македонец. Доктор. Завршил Електротехнички факултет - Скопје; Schiller - Tampa, FL, USA; Технички факултет - Битола. 


Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург
Click