Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR KULTURË

 

E-posta: k-kultura@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • organizimin, zhvillimin dhe përparimin e kulturës; 
 • mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë; pasurimin e krijimtarisë historike dhe artistike; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e vlerave të larta kulturore; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e autorit dhe të drejtës së autorit; donacionet dhe sponzorimet; 
 • veprimtaritë për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë kulturore të tundshme dhe të patundshme;
 • veprimtarinë botuese dhe bibliotekën; 
 • shënimin përkujtimor dhe mbrojtjen e përmendoreve të kulturës; 
 • përdorimin dhe mbrojtjen e gjuhës maqedonase; 
 • informimin, veprimtaritë kulturore dhe veprimtaritë tjera për shkak të shprehjes së identitetit dhe veçantitë e bashkësive; 
 • përcaktimin e përvjetorëve të ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi të posaçme për zhvillimin shtetëror juridik të Republikës, afirmimin e trashëgimisë kulturore dhe historike dhe ruajtjen e vlerave të përgjithshme civilizuese; 
 • mënyrën dhe format e shënimit të personaliteteve dhe ngjarjeve të rëndësishme;
 • aktivitetet e këshillave të veçantë të formuar për shënime të veçanta 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me kulturën
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me kulturën dhe shënimin e përvjetorëve të personaliteteve dhe të ngjarjeve të rëndësishme.                   
Kryetar: IRENA STEFOSKA
Zëvendëskryetar: REXHAIL ISMAILI 
Anëtarë: 1. NIKICA KORUBIN
2. SLLAVICA SHUMANSKA - MITEVA
3. FERID MUHIQ 
4. ENES IBRAHIM 
5. SHPRESA HADRI
6. ELIZABETA KANÇESKA-MILEVSKA 
7. KËRSTO JOVANOVSKI
8. MAGDALENA MANASKOVA
9. LUBEN ARNAUDOV
10. NOLLA ISMAJLLOSKA-STAROVA 
Zëvendësanëtarë:  1. RUBIN ZEMON
2. MAJA MORAÇANIN 
3. Lidija Tasevska
4. MERI LLAZAROVA 
5. MIRSADA EMINI - ASANI
6. ANE LLASHKOSKA
7. PAVLINQE ÇESTOJNOVA 
8. STOJAN MILLANOV 
9. VESNA DAMÇEVSKA-ILIEVSKA 
10. GORAN MANOJLLOSKI
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.