Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

 

E-posta: kodbrana@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • mbrojtjen e rendit të përcaktuar me Kushtetutë; 
 • realizimin e mbikëqyrjes në domenin e mbrojtjes dhe sigurisë; 
 • mbrojtjen e Republikës dhe mbrojtjen civile; 
 • bashkëpunimin me sistemet kolektive të sigurisë dhe mbrojtjes në të cilat Republika ka qenë e qasur;
 • integrimin e Republikës në organizatat euroatlantike dhe marrëdhëniet e Republikës me ato organizata; 
 • mbrojtjen e jetës, sigurinë personale dhe pronën e qytetarit të garantuara me Kushtetutë; 
 • prodhimtarinë, qarkullimin, furnizimin, posedimin dhe transportin e armëve, pjesëve për armë dhe municion; 
 • sigurimin e personave dhe objekteve; 
 • nënshtetësinë;
 • mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike; 
 • takimet publike dhe shfaqet publike; 
 • sigurinë e komunikacionit rrugor, ajror, hekurudhor dhe ujor;
 • mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe epidemitë; 
 • regjistrimin dhe çregjistrimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit; 
 • kalimin e kufijve shtetëror dhe lëvizjen dhe qëndrimin në brezin kufitar; 
 • lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve; 
 • përcaktimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare dhe shkelje të tjera të kufijve shtetëror 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe sigurinë
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe sigurinë.

  

Kryetar:  HARI LLOKVENEC
Zëvendëskryetar: ILIJA NIKOLLOVSKI
Anëtarë: 1. 
2. GORAN MISOVSKI

3. SAMKA IBRAIMOSKI
4. FROSINA TASHEVSKA-REMENSKI  
5. XHEVAT ADEMI  
6. EMIL DIMITRIEV 
7. IVAN IVANOV

8. NADA CIPUSHEVA
9. EMILIJA ALEKSANDROVA 
10. IVAN STOILKOVIQ
11. ÇEDOMIR SAZDOVSKI
12. REXHEP MEMEDI
Zëvendësanetarë:  1. SASHKO ATANASOV
2. MIRA STOJÇEVSKA
3. RISTE TASHEV
4. SASHKO KOSTOV
5. EJUP ALIMI
6. ANTONIO MILLOSHOSKI 
7. VLLADIMIR GJORÇEV
8. STOJAN MILLANOV
9. BORIS ZMEJKOVSKI
10. JOHAN TARÇULLOSKI 
11. DIMITAR STEVANANXHIJA
12. TEUTA BILALLI
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.