ВМРО-ДПМНЕ

 

Координатор:  Илија Димовски

 

 

 

Александар Николоски

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик-претседател 
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), шеф на делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

 

 

 

Александар Стојкоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.3.1982 во Скопје. Македонец. Специјалист по радиодијагностика, Медицински факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

 

 

 

 

Алим Билали

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.8.1985 во с. Скудриње. Македонец муслиман. Во тек постдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси на УТМС.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

Андон Чибишев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.11.1959 во Чирчик, Русија. Македонец. Доктор специјалист по интерна медицина, Медицински факултет.


Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

Ане Лашкоска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 во Прилеп. Македонка. Дипломирала на Природно-математички факултет – инженер по хемија. Магистер по маркетинг менаџмент.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

 

 

 

 

Антонијо Милошоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.1.1976 во Тетово. Македонец. Магистер по политички науки, Универзитет Бон, Германија.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

 

 

 

 

Благица Ласовска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. Македонка. Дипломиран професор по предучилишно образование, УГД Штип. Магистер по менаџмент во образование и образовни политики.

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

 

 

 

 

Благоја Деспотовски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1958 во Кичево. Македонец. Дипломирал на Електротехнички факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

Благородна Бојаџиева

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 29.8.1959 во Неготино. Македонка. Оториноларинолог, Медицински факултет.

 

Активности во Собранието: 

 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

 

 

 

Васил Пишев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.4.1965 во Струмица. Македонец. Магистер по маркетинг, Стопански факултет, Југозападен универзитет „Неофит Рилски“, Благоевград, Република Бугарија. Дипломирал на Факултетот за економски науки - Маркетинг менаџмент, Европски универзитет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

 

 

 

 

Васко Наумовски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 5.9.1971 во Мелбурн, Австралија. Македонец. Има завршено економски менаџмент, Славјански факултет, Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

 

 

 

 

Весна Дамчевска-Илиевска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 27.11,1961 во с. Жван, Демир Хисар. Македонка. Има завршено Филозофски факултет - Психологија. Магистер по мир и развој.Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

 

 

 

Весна Пемова

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.11.1960 во Кавадарци. Македонка. Доктор специјалист по дерматовенерологија, Медицински факултет, Скопје.

 


Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

 

 

 

 

 

Владимир Ѓорчев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

 

 

 

 

 

Дајанчо Ефтимов

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.5.1983 во Струмица. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ, Скопје.


Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

 

 

 

 

Даниела Рангелова

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.7.1978 во Велес. Македонка. Дипломиран политиколог, Правен факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

 

 

 

Димитар Стевананџија

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.10.1976 во Прилеп. Македонец. Дипломиран професор по македонски јазик, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

 

 

 

 

Драган Данев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.7.1974 во Кочани. Македонец. Професор по математика, Природно-математички факултет. 

 

Активности во Собранието: 

 • Совет на Собраниски канал, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член

 

 

 

 

 

Драган Цуклев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.8.1973 во Гевгелија. Македонец. Дипломиран економист.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

 

 

 

 

Ѓоко Камчев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 4.10.1975 во Валандово. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет.Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

Ѓорѓи Коџабашиев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.12.1962 во Велес. Македонец. Дипломиран економист, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.


Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

Зоран Ѓорѓиевски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.11.1958 во Куманово. Македонец. Доктор општ хирург.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член 

 

 

 

 

Зоран Илиоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 28.10.1962 во Битола. Македонец. Дипломиран електротехнички инженер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

 

 

 

 

 

Иван Иванов

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.8.1971 во Штип. Македонец. Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

Јасминка Дамческа

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 25.11.1974 во Скопје. Македонка. Доктор на медицина, Медицински факултет. Во тек магистратура - јавно здравство и специјализација - радиодијагностика.

 

Активности во Собранието:

 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

 

 

 

Крсто Мукоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.9.1974 во Белград, Република Србија. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет „Св.Климент Охридски“, менаџер по осигурување.

 

Активности во Собранието:

 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

 

 

 

 

Лилјана Затуроска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 во Битола. Македонка. Дипломиран инженер архитект, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

 

 

 

 

 

Лилјана Кузмановска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.7.1962 во Битола. Македонка. Дипломирала на Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

 

Магдалена Манаскова


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.6.1981 во Кочани. Македонка. Дипломирала Историја на уметноста и археологија - Филозофски факултет, Скопје. Специјалист за заштита и управување со историски градови за развој на културен туризам, Ритсумејкан Универзитет-Кјото.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, претседател
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

 

 

Марија Ангелова

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 27.8.1980 во Скопје. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси. Педагошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“; Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, отсек - Одделенска настава. 


Активности во Собранието: 

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

 

 

 

Марјанчо Колевски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.5.1968 во Кратово. Дипломиран шумарски инженер, Шумарски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

 

 

 

 

 


Милка Христова


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.12.1948 во Делчево. Македонка. Доктор на медицина; специјалист по училишна медицина.


Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член;
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член

 

 

 

Мирјана ХаџиевскаЧлен на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 1.11.1983 во Битола. Македонка. Дипломиран наставник, Педагошки факултет - Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

 

 

 

 

 

Момчило Аврамоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.9.1959 во с. Таш Маруништа, Струга. Македонец. Специјалист, Медицински факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

 

 

 

Нада Ципушева

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.1.1958 во с. Смиљанци, Радовиш. Македонка. Има завршено Филозофски факултет - ОНО, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член

 

 

 

 

 

Никола Мицевски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.3.1975 во Штип. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер, Земјоделски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

 

 

 

Нола Исмајлоска-Старова

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.11.1985 во Струга. Македонка муслиманка. 

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

 

 

 

 

Олга Најденовска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.7.1963 во Скопје. Македонка. Доктор по земјоделски науки.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

 

 

 

 

Павле Саздов

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.12.1983 во Скопје. Македонец. Магистер на науки од областа на информациско-комуникациски технологии, Факултет за информатика, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член 
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член

 

 

 

 

Ристо Манчев

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 4.4.1969 во Струмица. Македонец. Има завршено Градежен факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

 

Сашо Аќимоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26.4.1975 во Тетово. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје. Магистер по економски науки.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член

 

 

 

 

 

Сашо Василевски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.6.1966 во Охрид. Македонец. Доктор интернист.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член 
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), претседавач

 

 

 

 

Светлана ЈакимовскаЧлен на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.6.1956 во Скопје. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан I“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

 

 

 

 

 

Светлана Карапетрова


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.3.1965 во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

 

 

 

 

Славе Гошев


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.12.1977 во Струмица. Македонец. Дипломирал на Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Совет на Собраниски канал, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

 

 

 

Слаѓана Митовска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 29.1.1981 во Крива Паланка. Македонка. Дипломиран социјален работник, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје. Специјалист по социјална работа во здравство.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член 

 

 

 

 

 

Соња Талевска
 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 25.8.1961 во с. Жван. Македонка. Специјалист дерматовенеролог, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

 

 

 

 

Сузана Секуловска


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 21.2.1973 во Берово. Македонка. Дипломиран професор по одделенска настава, Педагошки факултет „Климент Охридски“-Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


   

ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Трајко Вељаноски е роден на 2 ноември 1962 година во Скопје. На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" ги завршува студиите по правни науки, а во 1988 година го полага адвокатскиот испит и истата година отвора самостојна адвокатска канцеларија. Како адвокат работи до почетокот на 1999 година.

Своето политичко ангажирање Трајко Вељаноски го започнува во 1993 година со вклучувањето во ВМРО- ДПМНЕ. Неговото политичко дејствување е тесно поврзано со неговата професионална определба - правото и легислативата. Така, повеќе години ја води Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМНЕ, член е на Комисијата за политички систем, а исто така го води и Форумот за правни и политички прашања и судски систем на ВМРО-ДПМНЕ.       

Во 1999 година е избран за потсекретар во Министерството за правда на Владата на Република Македонија, каде што набргу станува и заменик - министер. Притоа, посебено е активен во подготвувањето на закони, но има и активно учество во процесот на нивното донесување во Собранието и собраниските работни тела. Исто така, учествува во подготвките на повеќе меѓународни билатерални и мултилатерални договори, како и учество на меѓународни средби, конференции и семинари.   

Во овој период е и член на Комисијата за претставки и предлози на претседателот на Република Македонија, а исто така е член и на Управниот одбор на Центарот за европски интеграции.       

Во повеќе изборни циклуси, како што се претседателските, парламентарните и локалните е ангажиран како член на Државната изборна комисија. 

На парламентарните избори во 2006 година Трајко Вељаноски е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и во тој мандатен период до април 2008 година е претседател на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата. 

На изборите во јуни 2008 година повторно е избран за пратеник, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е избран за претседател на Собранието на Република Македонија. 

На изборите во јуни 2011 е избран за пратеник по трет пат, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е реизбран за претседател на Собранието на Република Македонија.

На изборите во април 2014 е избран за пратеник по четврти пат, а на конститутивната седница на осмиот собраниски состав е реизбран, односно по трет пат е избран за претседател на Собранието на Република Македонија.

Tрајко Вељаноски е оженет и е татко на две деца.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), шеф на делегацијата
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), шеф на делегацијата

 

 

 

 

Трајчо Димков

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1967 во Штип. Македонец. Дипломиран професор по физичко воспитување, Факултет за физичка култура. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член

 

 

 

 

Фатмир Имероски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 25.3.1969 во с. Могорче, Дебар. Македонец муслиман. Дипломиран менаџер по економско управување, Факултет за економија и менаџмент, В.У.А.Р.Р. - Пловдив, Р. Бугарија.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
Click