Пратенички прашањаСедница 40 - 12.01.2009

Кои активности ги има превземено министерот за локална самоуправа во врска со изградбата на Библиотеката во Тетово. 

Од: БЕСИМ ДОГАНИ За: Министер за локална самоуправа

Одговорил:  Министер за локална самоуправа 17.11.2009 

Прашање Одговор  
 

Click