Пратенички прашањаСедница 40 12.01.2009

Извадок од прашањето: Колку средства се потрошени од Буџетот во 2008 година и колку средства од Буџетот за 2009 година се предвидени како трошоци за кампањи и реклами кај сите буџетски корисници.

Од: МИЛЕ АНДОНОВ За: Министер за финансии

Прашање Одговор

Click