Пратенички прашања13.01.2009

Кој е најповолниот понудувач кој се јавил на огласот за изработка на физибилити студија за гасоводен систем на Република Македонија.

Од: ЈАНИ МАКРАДУЛИ За: Министер за транспорт и врски 

Одговорил:  Министер за транспорт и врски 26.01.2009 
 
Прашање   Одговор   
 

Click