Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Кој ќе ги сноси трошоците од одлуката за задолжителното враќање на старата фискална меморија бидејќи еднаш веќе е платено за менување на софтверот за воведување на патриотските фискални сметки.

Од:  СТАНКА АНАСТАСОВА За:  Министер за финансии

Одговорил:  Министер за финансии 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click