Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Што превзема Министерството за здравство за надминување на проблемите поврзани со снабдувањето на населението со лекови.

Од:  ЈОВАН ГИНЕВ За:  Министер за здравство 
 
Одговорил:  Министер за здравство 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор     
 
Дополнително прашање:

Кој е одговорен за недостигот на лекови за болните од малигни заболувања.
 
 
Прашање  
 

Click