Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Кои проекти се предвидени во програмата за 2009 година од Министерството за култура и зошто 50 вработени Албанци во Министерството за култура се на принуден одмор.

Од:  ФЉОРА КАДРИ За:  Министер за култура

Одговорил:  Министер за култура 12.01.2009 

Прашање Одговор  
 

Click