Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали има нови докази во случајот "Пепел" со кои можат да се осомничат судии или адвокати.

Од:  ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ За:  Министер за внатрешни работи

Одговорил:  Министер за внатрешни работи 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click