Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Од:  ТИТО ПЕТКОВСКИ За:  Претседател на Влада на РМ 
 
Дали претседателот на Владата е подготвен да ја прифати иницијативата за формирање Државен економски совет.

Одговорил: Претседател на Влада на РМ 12.01.2009

Прашање Одговор  
 

Click