Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009 
 
Што има превземено раководството на Фондот за ПИОМ во врска со доделувањето на фиктиви пензии и допишување на пензиски стаж од страна на некои вработени во Фондот. 

Од: СОЊА МИРАКОВСКА За: Министер за труд и социјална политика 


Прашање      Одговор

Click