Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009 

Дали враќањето на античките корени на Македонија незначи бегање од словенските корени

Одговорил:  Претседател на Влада на РМ 12.01.2009 

Прашање  Одговор  
 

Click