Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009 

Зошто лицето али фахредин абдула вработен во арм се задолжува да исплати материјална штета за користење на опрема по престанок на работниот однос.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ  За: Министер за одбрана

Одговорил: Министер за одбрана 20.02.2009

Прашање      Одговор

Click