Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009 

Дали професионалните војници и старешини кој се прераспределени од една единица во друга ќе можат да ги остваруваат правата кои врз основа на законот им припаѓаат.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ  За: Министер за одбрана

Одговорил: Министер за одбрана 20.02.2009

Прашање      Одговор

Click