Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009

Дали Министерството за здравство планира да воведе центар за телемедицина во Република Македонија.

Од: ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ За: Министер за здравство

Одговорил: Министер за здравство 14.05.2009

Прашање      Одговор

Click