Пратенички прашања

06. 10. 2009 

Од: ТАХИР ХАНИ  За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Дали е почитувана законската процедура за доделување на земјоделско земјиште под закуп во општина струга.

Одговорил: Министер за  земјоделство, шумарство и водостопанство 21.10.2009

Прашање      Одговор

Седница 77

Дополнително прашање: 

Зошто во огласот за ДООЛ од село Татеш е употребен членот 3 а не членот 2 од Правилникот за доделување на земјоделско земјиште под концесија.

Прашање   Одговор

Click