Пратенички прашања Седница 30 27.11.2008

Од:  ТАХИР ХАНИ За:  Заменик на претседателот на Владата на РМ, Абдилаќим Адеми 
 
Колку финансиски средства се доделени на Секретаријатот за имплементација на Охридскиот рамковен договор

Одговорил: Заменик на претседателот на Владата на РМ, Абдилаќим Адеми 12.01.2009

Прашање Одговор

Седница 45

Дополнително прашање:

Каква е правичната и соодветна застапеност во државната администрација во Република Македонија

Прашање 
 

Click