Пратенички прашањаСедница 30 - усно 27.11.2008

Кои се трите мерки на Владата насочени кон невработеноста, сиромаштијата и населението кое што најмногу ги чувствува последиците од светската финансиска криза.

Од:  ИГОР ИВАНОВСКИ За:  Влада на РМ

Одговорил:  Влада на РМ 27.11.2008

Прашање  Одговор  
 

Click