Назиф Буши

 

 

 

 

Член на ДУИ. Роден 1965 година во Скопје. Албанец. Дипломиран социјален работник. Бил директор на Државниот инспекторат за труд и в.д. извршен директор на МРТ.

Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик претседател
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Марија Рашковска

 

 

 

 

 

 

Родена на 15.4.1984 година во Берово. Македонка. Дипломиран политиколог. Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Активно познавање на англискиот јазик.

Активности во Собранието

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член

 

 

Оливер Алексовски

 

 

 

 

Роден: 26.6.1974, во Крива Паланка, Република Македонија

Адреса:  Ул.„17-та Македонска бригада“, бр.21 

                Крива Паланка

                Република Македонија

                e-mail: oliver.aleksovski@yahoo.com

Националност: Македонец

Образование: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Филозофски факултет -  Институт за одбрана

Компјутери:  Word, Exsel

Работно искуство:

 • 2001    Професор по одбрана и заштита
 • 2002    Раководител на ОВР Крива Паланка
 • 2002    Раководител на СВР Крива Паланка
 • 2003    Инспектор по одбрамбени подготовки во ОВР Кратово
 • 2006    Началник на ОВР Крива Паланка
 • 2008    Комесар за крим полиција во СВР Куманово
 • 2009    Пратеник во Собрание на Република Македонија

Партиска активност:

 • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1996 година.
 • 1997    Член на УМС на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 1999    Член  на комисијата за одбрана и безбедност при ИК на ВМРО-ДПМНЕ
 • 2000    Секретар на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 2004    Потпретседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 2005    Претседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка

Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


 

СУЛЕЈМАН РУШИТИ

 


  
 


     
 
   
Роден на 22.01.1972 година во с.Чајле, Гостивар. Албанец. Завршил академија на уметностите, режисер. Доцент. Министер во Владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
   
   


 

АБЕДИН ЗУМБЕРИ

 


  
 


     
 

 Роден на 28.04.1963 година во Склупчане. Албанец. Завршил факултет за физичка култура.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
   
   


 

ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.9.1980 година во Скопје. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член 

  

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 година во Битола. Македонка. Дипломиран инженер - архитект.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
   
    

КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА

 

 

  
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.8.1972 година во Скопје. Србинка. Дипломирала на Природно-математички факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

   


 

МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

 


 


     
 
   
  


Член на СДСМ. Роден на 18 октомври 1971 година во Велес. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
       

ИЛИЈА КИТАНОСКИ

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член                                                                     

                                                              РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ


   

Член на СДСМ и претседател на ОО на СДСМ. Роден 1949 година во с. Ростуше, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет. Бил вработен во Министерството за здравство и во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Живее во Скопје. 

БЛАГОЈА ГЕШОСКИ

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Роден 1972 г. во Прилеп, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во приватна фирма. Учи англиски јазик. Живее во Прилеп. 

 РУЖДИ МАТОШИ

 

 

 


 

Член на ДПА. Роден 1970 година во Тетово. Албанец. Магистер на науки. Инженер по земјоделство. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.


 

  

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ

 

 

 

 

Потпретседател на ДПА. Роден 1954 година во с. Сушиќе, Косово. Албанец. Завршил Филозофски факултет на Универзитетот во Приштина. Работел како професор, а до изборот за пратеник и како заменик директор на гимназијата во Тетово. Еден од оснивачите и актуелен потпретседател на ДПА. Бил пратеник и потпретседател на Собранието на РМ во претходниот парламентарен состав. Живее во Тетово. 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

 

 


 

Член на НСДП.Родена на 12.09.1963 година во Берово.Македонка.Дипломиран правник. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 

   

    

НАДА СТАНЧЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.7.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист по менаџмент. Магистрант на економски науки - Менаџмент.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
   
   


 

ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 

 

 


 

     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.6.1966 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник.      
   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

   


                                            

                                                     ЏЕВАТ АДЕМИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 8 декември 1962 година во Голема Речицa, Тетово. Албанец. Завршил високо образование - новинар. Беше заменик министер за локална самоуправа во Владата на РМ во 2004 година. 
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

  

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Родена на 10 јуни 1972 година во Скопје. Македонка. Дипломиран електроинженер. Магистер по меѓународни односи. Од 1998 до 2002 година беше пратеник. Од 2002 до 2006 година беше заменик претседател на Владата на РМ задолжена за европски интеграции.  

Добитник на наградата „Глобален лидер“ на Светскиот економски форум. 
Зборува англиски и француски јазик   
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

   


 

ГОРАН МИСОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на НСДП. Роден на 15 април 1965 година во Скопје. Македонец. Економист.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член  

ВЕСНА БЕНДЕВСКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Родена на 12 јануари 1963 година во Битола. Македонка. Има високо образование. Психолог.    
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
   


    


 

ИМЕР СЕЛМАНИ

 


  
 


     
 
   
Роден на 20.02.1968 година во Скопје. Албанец. Завршил Медицински факултет. Министер во Владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член

   ИВАН СТОИЛКОВИЌ     

 

 

 

 

 

Претседател на Демократската партија на Србите во Македонија. Србин. Роден 1962 година во Куманово, Р.Македонија. Висока школска подготовка. Бил претседател на ОК ССММ Куманово. Работел во приватно стопанско претпријатие. Живее во Куманово.

  

 АНИТА КРСТЕСКА КИПАРИЗОВСКа

 

 

 

 

Роденa:
    01.08.1973 во Охрид, Република Македонија

Адреса и телефон: 
    Ул." Крум Точков", бр.38
    Охрид  Република Македонија
    Моб: 00-389-(0)71-223-06
    e-mail: anitakipariz@yahoo.com

Семеен статус: 
    мажена (една малолетна ќерка)

Националност: 
    Влаинка

Образование: 
    Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - дипломиран правник со положен правосуден испит

Странски јазици: 
    активно познавање на Англискиот јазик

Компјутери: 
    Word, Excel

Работно искуство
    Адвокатски приправник во адвокатска канцеларија на адвокатот Климент Луканов;
    Самостоен референт за застапување во ЕМО Охрид АД
    Раководител на општи и правни работи во ЕМО Охрид АД;
    Неизвршен директор во Борд на директори во ЕМО Охрид АД;
    Адвокат со сопствена адвокатска канцеларија;
    од 2006 година Пратеник во Собранието на Република Македонија.

Партиска активност:
    Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1994 година.
    Долгогодишен претседател на правната комисија во ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид;
    Член на Општинската изборна комисија на Охрид за претседателските избори 1999;


 

  

КАТЕРИНА ДИМЕСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.5.1963 година во с. Кокре. Македонка. Дипломиран градежен инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

Координатор на Клубот на пратенички.

  

ВЛАДО СТЕФАНОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.4.1958 година во Охрид. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по медицина на трудот. Примариус.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

    

                ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ

 

 

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 25.9.1963 година во Битола. Македонец. Дипломирал на Ветеринарен факултет.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член 
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

    

НИКОЛА КОТЕВСКИ 

   
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.12.1976 година во Битола. Македонец. Дипломиран електротехнички инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

   СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 77
директен телефон 02/3 119 110
локал 320

Светлана Јакимовска е родена на 8 јуни 1956 година во Скопје. Македонка и член на ВМРО-ДПМНЕ.
Средно образование има завршено во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“, а дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мажена и мајка на едно дете.

Својата професионална кариера ја започнува во 1984 година во АД Макотекс - Скопје, а подоцна станува и раководител на Служба за нормативна дејност и органи на управување.

Од 2001 до февруари 2002 година е помошник-директор на Заводот за вработување на Република Македонија, а од март 2002 година е именувана, со одлука на Владата на Република Македонија, за директор на Заводот за вработување на Република Македонија (сега Агенција за вработување на Република Македонија).
Паралелно со професионалните активности, Светлана Јакимовска бележи и многу активно и успешно политичко ангажирање во својата матична партија ВМРО-ДПМНЕ. И тука својот политички ангажман тесно го поврзува со својата професионална определба - правото и законодавството.

Така во својата матична партија врши повеќе функции меѓу кои:  

 • заменик и копретседател на комисијата за социјални прашања, работни односи и вработеност; 
 • заменик претседател на комисијата за правни работи; член на еконимскиот форум;
 • член на форумот за правни, политички прашања и судски систем и други;
 • член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и
 • член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

За својот ангажман има добиено и повеќе признанија и благодарници, меѓу кои: за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија, во Проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со поддршка на УСАИД (април 2002).

Активно учествува на повеќе меѓународни конференции и семинари, политички вештини и кампањи извшена во соработка со Центарот за образование и обука МОТИВА (март 2008) и „Campaigning Masterclass“ (активност - кампања од највисока професионална класа).

На парламентарните избори во јуни 2006 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Во петтиот мандатен состав како претседател ја води собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, а исто така е член на  други собраниски комисии и тела.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2008 година повторно е избрана за пратеник, а на седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 31 јули 2008 година е избрана за потпретседател на Собранието.  

Како потпретседател, покрај другите активности и задачи, Светлана Јакимовска претседава со Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, а исто така е и член на Комисијата за труд и социјална политика, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија и Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, исто така е и заменик-претседател на Комисијата за деловнички и мандатно- имунитетни прашања.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и Нов Зеланд, член


 

МИЛЕ ПАЧЕМСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година. Роден на 1 август 1958 година во Скопје. Македонец, оженет, татко на две деца. Живее во Берово.
Завршил Медицински факултет во Скопје во рекордно време и со висок просек.
Од 1996 година е специјалист по гинекологија и акушерство. Во 2007 година се стекнува со титула примариус.
Работно искуство: бил вработен во Здравствен дом Берово и Гинеколошко-акушерска клиника во Скопје.
Како лекар специјалист, со свои научни трудови учествува на голем број републички, балкански, европски и светски конгреси од областа на гинекологијата и акушерството.
Од 2006 до 2008 година пратеник во Собранието на Република Македонија.
Во 2008 година повторно е избран за пратеник.
Зборува англиски.   

   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 


 

ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.5.1960 година во с. Сурлица, Трговиште. Македонка. Завршила Филозофски факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   
   
ВУЛНЕТ АМЕТИ 
     
 
   

 Член на ДУИ. Роден на 18.10.1966 година во Тетово. Албанец. Доктор на науки по физичко воспитување.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик претседател
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член

   


 

ТОМЕ ДАНЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.7.1970 година во Радовиш. Македонец. Инженер по електротехника и дипломиран инженер по рударство. Постдипломски студии на Факултетот на природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ на модулот - Инженерство на животна средина.

Активности во Собранието

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
   
    

ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 

 

 


  
 
     

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 20.2.1968 година во Прилеп. Македонец. Доктор по ветеринарна медицина, магистер по ветеринарни науки.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

         
 

ИГОР ИВАНОВСКИ

 

 

 

  


 Член на СДСМ. Роден на 11 март 1977 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на економски факултет.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател


 

ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
  
 

     
 

   
Член на ДУИ.Роден на 16.09.1954 година во с.Оризаре, Липково.Албанец.Вишо образование.      
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


    

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

 

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Македонец. Дипломиран економист. Директор на агенцијата за млади и спорт во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател

    

МИЛЕ АНДОНОВ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 10.08.1962 година во Кочани.Македонец.Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   
   


 

ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА

 
  
 


     
 
   
     
     
Родена:  
28.03.1964 Кавадарци, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   
Ул. Иљо Шопов, бр.90 
Струмица 
Република Македонија     
Моб: 00-389-(0)71-211-450 
е-маил: sonjasobranie@yahoo.com  
     
Семеен статус:   
мажена (два малолетни сина) 
     
Националност:   
Македонец
     
Образование:   
Економски факултет - Прилеп, Дипломиран економист
     
Странски јазици:   
активно познавање на англискиот јазик, се служи со францускиот и бугарскиот јазик.
     
Компјутери:   
одлично познавање на word и excel
     
Работно искуство:  

 • 1989 - 1991 - Финансиски референт во МИК Кавадарци;
 • 1993 - 2001 - Раководител во сопствено трговско претпријатие;
 • 01.03.2001 - 31.12.2001 - Завод за платен промет - Струмица; 
 • 01.01.2002 - јули 2006 - УНИ-банка Скопје - Раководител на Експозитура- Радовиш
 • јули 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија

Партиска активност: 

 • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1998 година.
 • Активен член на месниот комитет; 
 • членува во Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ од самото формирање;
 • Потпретседател на Унија на жени во Струмица од 2004 до 2005 година;
 • Претседател на комисијата за економија при ОК на ВМРО-ДПМНЕ Струмица;
 • Член на Комисијата за финансии при ОК на ВМРО-ДПМНЕ Струмица
 • Од 2005 година член на ИК на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на ЦК на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.


     
  

ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ

 

 


   
 Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
     
    
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
   

     
  
 

ХИСЕН ЏЕМАИЛИ

 

     
 
Член на ДУИ.Роден на 09.02.1976 година во с.Вејце, Тетово.Албанец.Завршил факултет за историја-географија, постдипломски студии.       
    
Активности во Собранието  

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член 

МЕНДЕ ДИНЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 10.07.1973 година во Битола.Македонец.Завршил стоматолошки факултет, доктор по стоматологија.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
   
   


 
  
 ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ

 

 
    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.6.1965 година во Струмица. Македонец. Професор по физичка култура.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
   
    

САФЕТ НЕЗИРИ

 

 


 

 

Член на ДУИ. Роден на 1 јуни 1971 година во Скопје.Албанец.Завршил високо образование. Професор по историја.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член  

АМДИ БАЈРАМ

 


  
 


     
 
   
Член на СРМ. Роден на 30.8.1956 година во Скопје. Ром. Завршил средно образование. Добро ги знае турскиот, српскиот и албанскиот јазик.
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

   


                                                                                   

ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА

 

       

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.6.1969 година во Штип. Македонка. Завршила Филозофски факултет, Историја на уметноста со археологија.       
     
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


 

НАТАША ЈАНЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.3.1968 година во Скопје. Македонка. Дипломиран филолог, професор по општа и компаративна книжевност.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Полска, член

   


 

МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.5.1968 година во Кратово. Македонец. Дипломиран шумарски инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
   
   


 

ФАЗЛИ ВЕЛИУ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден на 4 јануари 1945 година во с. Колари, Кичево. Албанец. Високо образование. Професор по лингвистика. Магистер.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
   
   


 

СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ

 

 


   


     

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.2.1966 година во с. Ракотинци, Скопје. Македонец. Технолог.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


    


   
 

ЛИДИЈА МИТЕВА

 

      

 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.11.1961 година во Скопје. Македонка. Економист.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

       

МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

 

 


 

 

Член на ДПА.Родена на 09.07.1975 година во Тетово.Албанка.Завршила медицински факултет.Доктор.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

  


      
  

СТАНКА АНАСТАСОВА 

 

 


   

 Член на СДСМ.Родена на 07.08.1963 година во Свети Николе.Македонка.Завршила медицински факултет.     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


        

ВИОЛЕТА ТАШЕВА

 


     


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 10.10.1960 година во Скопје. Србинка. Дипломиран машински инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член


  
  
 ХРИСТИНА РУНЧЕВА


 

      
 

   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1984 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник. Постдипломски студии по уставно право.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
   


     

РАТКО ДИМИТРОВСКИ
 
 

 
     
 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 14 април 1956 година во Делчево. Македонец. Дипломиран графички инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател     


                                                                                          

 
ВАНЧО КОЦЕВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26.7.1952 година во Штип. Македонец. Дипломиран економист.  

Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател


 

СЛАВИЦА ГРКОВСКА


  
 


     
 
   Член на СДСМ. Родена на 27 јули 1970 година во Скопје. Македонка. Дипломирала на Природно математички факултет во Скопје.Магистер по математички науки. Помлад асистент по математика на Институтот за математика при Природно-математички факултет. Добро зборува англиски, се служи со руски и бугарски јазик. Живее во Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член

 Координатор на Клубот на пратенички (март- септември 2010 година).

 


  

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

 

 


 Член на СПМ. Родена на 22.2.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател 


    


    
  
 

САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

     
 
Член на ДПА.Родена на 14.02.1958 година во Тетово.Албанка.Завршила филолошки факултет, албански јазик и литература.      
    
Активности во Собранието  

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


      
  

АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 

 

    
 Член на ЛДП . Роден на 26 ноември 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер.
     
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член


     
  

МАРИНЕЛА ТУШЕВА

 

 


   

Член на СДСМ. Родена на 16.04.1983 година во Штип. Влаинка. Професор по одделенска настава. Магистрант на меѓународна политика.   
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член


ХАЈРУЛА МИСИНИ

 

 

 

 


 

Член на ДУИ.Роден на 10.08.1966 година во Куманово.Албанец.Завршил педагошки факултет, професор по историја и географија.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател

   


    

МАРИЈА АНДОНОВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.3.1981 година во Скопје. Македонка. Дипломиран доктор по стоматологија. Постдипломски студии по протетика.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член 
   


 

ЦЕНА МАТЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 9.3.1977 година во Битола. Македонка. Завршила Факултет за учители и воспитувачи, дипломиран учител.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

     
ВАСКО ШУТАРОВ

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 9.6.1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за култура, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


 

ТЕУТА АРИФИ

 

 

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 19 октомври 1969 година во Тетово. Албанка. Доктор на филолошки науки.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


  
  
 ГОРАН ПЕТРОВ


    

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16 декeмври 1962 година во Велес. Македонец. Дипломиран градежен инженер.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за економски прашања, заменик претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


 

ЈОВАН ЛАЗАРЕВ

 


 


     
 
   
  


Член на СПМ.Роден на 25.11.1947 година во с. Џидимирци, Неготино. Македонец. Дипломиран машински инженер. Доктор на технички науки. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

    

ФИЈАТ ЦАНОСКИ

 


  
 


     
 
   
Претседател на ПЕИ. Роден на 2.10.1960 година во Струга. Торбеш. Економски факултет. Магистер по политички науки.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
   


    


 

ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ

 


  
 


     
 
   
Претседател на НА. Роден на 10 септември 1951 година во Прилеп. Mакедонец. Доктор по медицински науки - специјалист по оториноларингологија. Универзитетски професор. Беше министер за здравство и пратеник во парламентарниот состав од 2002 до 2006 година.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член

        

ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ
   
  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 23 јануари 1973 година во Скопје. Македонец. Професор по македонска книжевност.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за култура, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член


    
  
 

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

 

     
 
Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 година во Прилеп. Македонка. Инженер технолог, магистер по технички науки. Беше пратеник и во парламентарниот состав од 2002 до 2006 и потпретседател на Собранието на РМ.      
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


    
  
 
ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 

 

 

 
Член на СДСМ.Роден на 26.07.1965 година во Скопје.Македонец.Дипломиран економист по туризам и угостителство.      
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


                                            

                                                     АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

 

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први"- Скопје, отсек политички науки. 
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ -  Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, претседател


 
  

РИСТО СТОЈАНОВ

 


 


     
 
   
Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 11.12.1961 година во с. Радово. Македонец. Средно образование.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член

   


    
  
 

РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА

 

     
 
Член на ЛДП. Родена на 26 јули 1954 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран археолог-магистер по археологија.  
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

 


     
  
 
АНДРЕЈ ПЕТРОВ 

 

     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 26.05.1971 година во Скопје.Македонец.Завршил медицински факултет.Магистер, специјалист за дерматовенерологија.
     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател  


 

РАФИС АЉИТИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат I, соба бр. 71
директен тел.  3112-324, локал 300

Лични податоци: 
Роден на 29.04.1959 година во Радуша.Албанец.Брачна состојба: женет
     
Образование:  
Гимназија Зеф Луш Марку во Скопје
Факултет за физичка култура во Приштина
     
Работно искуство:
- Секретар на месната заедница во Радуша. 
- Советник во општина Кондово 
- 2002-2005 -2009 избран за потпретседател на ДУИ 
- 2002 - 2006 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2004 година координатор на пратеничката група на ДУИ 
- 2006-2008 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2008 година повторно избран за пратеник во Собранието на Република Македонија 
- Јули 2008 година избран за потпретседател на Собранието на Република Македонија

Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


 
  
 СИЛВАНА БОНЕВА

 

 
 

Член на ВМРО-ДПМНЕ и координатор на Пратеничката група. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Правник.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
 • Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател  
  
 ДАУТ РЕЏЕПИ

 

 
    
 
   
Независен пратеник. Роден на 6 јануари 1966 година во с. Порој, Тетово. Албанец. Високо образование- историја.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 

ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Родена на 10 јуни 1963 година во Скопје. Албанка. Завршила високо образование - професор и Виша медицинска школа. Магистер по здравствен менаџмент на „МИТ“ Универзитет- Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател 

Претставник од пратеничката група на ДУИ во Претседателството на Клубот на пратенички.


   

ЈОВАН ГИНЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26 јули 1948 година во с. Драгожел, Кавадарци. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по гинекологија и акушерство, примариус.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
   
   


                                                                                     

 
ПЕТАР ПОП АРСОВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1969 година во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер - технолог.

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


 

ИМЕР АЛИУ 
  
 


    
 
    Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
   ТИТО ПЕТКОВСКИ

     

 

Претседател на НСДП. Роден 1945 година во с. Псача - Крива Паланка, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет со правосуден испит. Работел во Општинскиот суд во Крива Паланка, како правник во Републичкиот завод за урбанизам, во Извршниот совет на Собранието на Град Скопје, бил на функција во Градскиот комитет на СКМ - Скопје. Бил потпретседател на Собранието на РМ во првиот парламентарен состав, пратеник во трите претходни парламентарни состави, а од 1996 година до третите парламентарни избори и претседател на Собранието на РМ. Добро го знае францускиот, а се служи и со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
     
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член

   

                                                            СТОЈАН АНДОВ

      

 

 

 Роден е 1935 година во Кавадарци, Република Македонија; Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, а магистрирал на Белградскиот универзитет;
     
Бил потпретседател на Републичкиот извршен совет, член на македонската делегација во Соборот на републиките и покраините и член на федералната влада во три мандати, каде се забележува неговата улога на преговарач во контактите на поранешна Југославија со експертите на ЕЕЗ (1971-1987 г.);

Се смета за извонреден познавач и експерт на економските прашања, како и политичар ориентиран кон пазарната економија; - Бил амбасадор на поранешна Југославија во Ирак (1987-1991 година).

- Основач е на Либералната партија на Македонија и како нејзин претседател ја водеше Либералната партија до спојувањето со поранешната ДП 1997 година, кога стана претседател на Советот на новоформираниот политички субјект;

- По обновувањето на Либералната партија на Македонија, беше избран за член на нејзиниот Извршен комитет;

- Избиран е за потпретседател на Либералната интернационала.
     
- На првите повеќе-партиски избори 1990 година, беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и стана претседател на Собранието во јануари 1991 година;

- На вторите повеќе-партиски избори 1994 година, повторно беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и за претседател на Собранието - должност што ја извршуваше до март 1996 година;

- Беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и на последните избори (1998 година);

- Како пратеник, претседател е на Комисијата за монетарна и кредитна политика и банкарство на Собранието на Република Македонија;

- Беше кандидат за претседател на Република Македонија на претседателските избори 1999 година;

- На 30 ноември 2000 година беше избран за претседател на Собранието на Република Македонија.    

 ТАХИР ХАНИ


 


     
 
   

 

 

Член на ДУИ. Роден на 15 декември 1961 година во Велешта, Струга. Албанец. Дипломирал на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово.

Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член 
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

    

ЕРМИРА МЕХМЕТИ

 

 


 
Член на ДУИ.Родена на 06.10.1979 година во Скопје.Албанка.Дипломиран правник. Магистер по компаративна политика.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 •  Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


     

                                                                  ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ


 

     

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.10.1964 година во с. Погродеште, Велес. Македонец. Средно образование.   

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член


                                                           


САВЕ САВЕВСКИ


 

 

    
 
   


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.1.1955 година во с. Копанце, Тетово. Македонец. Дипломиран економист. 
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член 
ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ


 


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.4.1970 година во Тетово. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит.   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

   


НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА 

 

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.2.1966 година во Штип. Македонка. Дипломиран правник со положен правосуден испит. 
      
  
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за здравство, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

   


                                                                                           

                                                    БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

 

  

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1941 година во Кочани. Македонка. Дипломиран правник. Била член на Републичкиот судски совет, судија на Врховниот суд на РМ и Стопанскиот суд на РМ.       
  
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

 

ЗОРАН ПЕТРЕСКИ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1 октомври 1973 година во Скопје. Македонец. Дипломиран правник. Постдипломски студии на Политички науки.    

    
Активности во Собранието 

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседателАЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ    

    

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Отсекот по политички науки и магистрирал на постдипломските студии по Меѓународно право и политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Докторант е од областа на правно-политичките науки на истиот факултет, каде е избран и работи како помлад асистент. Добро ги познава англискиот и српскиот јазик, а ги изучува албанскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.    

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

Click