ДПА

 

Координатор: Имер Алиу

Заменик-координатор: Беким Фазлиу

Заменик-координатор: Орхан Ибраими 

 

 

 

 

 

 

Газменд Алији

 

Член на ДПА. Роден на 9.5.1965 во Гостивар. Албанец. Магистер. 

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

 

 

 

 

Ернад Фејзула

 

Член на ДПА. Роден на 1.9.1966 во Тетово. Албанец. Дипломиран електроинженер, Технички факултет - Приштина.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член

 

 

 

 

 

Мендух Тачи

 

Член на ДПА. Роден на 3.3.1965 во Тетово. Албанец. 

 

 

 

 

Мерал Узеири-Ферати

 

Член на ДПА. Родена на 9.7.1975 во Тетово. Албанка. Доктор на медицина, специјалист гинеколог акушер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Совет на Собраниски канал, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
Click