ДУИ

 

Координатор: Талат Џафери

Заменик-координатор: Ермира Мехмети

Заменик-координатор: Џеват Адеми

 

 

 

 

Али Ахмети

Претседател на ДУИ. Роден на 5.1.1959 година во с. Зајас, Кичево. Албанец. Дипломиран педагог. 

 

 

 

 

Артан Груби

 

Член на ДУИ. Роден на 7.6.1977 во Скопје. Албанец. Магистер по медиуми и комуникации; докторант по политички науки.


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Совет на Собраниски канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

 

 

 

 

 

Вјолца Мехмети-Нуредини 
 

Член на ДУИ. Родена на 6.2.1978 во Скопје. Албанка. Дипломиран професор по биологија, Природно-математички факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

 

 

 

 

 

Ејуп Рустеми


Член на ДУИ. Роден на 24.9.1968 во Tетово. Албанец. Магистер.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, претседател
 • Совет на Собраниски канал, член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

 

 

 

 

 

Јамин Синани

 

Член на ДУИ. Роден на 16.6.1967 во с. Речане, Гостивар. Албанец. Има завршено Стоматолошки факултет, специјалист.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

 

 

 

 

 

Kaлтрина Азизи

 

Член на ДУИ. Родена на 13.3.1991 во Куманово. Албанка. Има завршено Правен факултет, Државен универзитет Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член

 

 

 

 

 

Мирван Џемаиљи


Член на ДУИ. Роден на 6.10.1974 во Куманово. Албанец. Доктор на науки, Филолошки факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

 

 

 

Мирсада Емини-Асани

 

Член на ДУИ. Родена на 8.7.1965 во Тетово. Албанка. Доктор гинеколог-акушер, Медицински факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

Муса Ибраими

 

Член на ДУИ. Роден на 17.6.1978 во Житоше. Албанец. Дипломиран правник, Универзитетот Струга.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

 

 

 

Нора Алити

 

Член на ДУИ. Родена на 2.3.1984 во Тетово. Албанка. Има завршено MIB School of management - Осигурување и управување со ризик во финансиски институции. Магистер.Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 

 

 

 

 

 

 

Рафис Аљити


Член на ДУИ. Роден на 29.4.1959 во Радуша. Албанец.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, претседател
 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

 

 

 

 

Рамиз Мерко

 

Член на ДУИ. Роден на 12.4.1957 во Струга. Албанец. Доктор, специјалист по економија.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

 

 

 

 

 

Реџаиљ Исмаили

 

Член на ДУИ. Роден на 2.11.1966 во с. Слупчане, Липково. Албанец.

 

Активности во Собранието:

 • Совет на Собраниски канал, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член 

 

 

 

 

 

Селвије Салиу

 

Член на ДУИ. Родена на 20.8.1970 во с. Врбен. Албанка. Дипломиран социолог-педагог, Тирана.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

 

 

 

 

Хазби Љика

 

Член на ДУИ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Комисија за култура, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

 

 

 

 

Шпреса Хадри

 

Член на ДУИ. Родена на 6.3.1964 во Тетово. Албанка. Има завршено на УЕЈЛ. Магистер.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
Click