Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за меѓунационални односи 

Комисијата за меѓунационални односи има претседател и десет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и четири члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на уредувањето со закон на правата на националностите утврдени со Уставот, особено од аспект на:

  • обезбедувањето на правото на употреба на јазикот и писмото на националностите;
  • обезбедувањето на правото на настава на јазикот на националностите во областа на воспитувањето и образованието;
  • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на националностите;
  • обезбедување на информирањето, културните и други дејности, заради изразување на идентитетот и националните особености и
  • други прашања што се однесуваат на остварувањето на правата на националностите утврдени со Уставот и законите.

ПретседателХаруни Сејфедин 
 
          ЧленовиСугаревски Владо  
                             Сајкоски Аце  
                             Тилевски Митко 
                             Шахиќ Алија 
                             Алиу Кхани 
                             Чифлиганец Ванчо 
                             Трповски Борислав  
                             Поповски Никола 
                             Рамадани Исмет 
                             Бајрам Амди 
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.