Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

 

Е-пошта:k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:          

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;           
  • иницијативи за  изменување  на  Деловникот  на  Собранието и деловниците на работните тела;        
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;           
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;          
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;           
  • имунитетот на пратениците,           
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и           
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.
претседател:
заменик на претседателот: СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА
членови: 1) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
2) АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
3) САШКО КОСТОВ
4) AГИМ ШАЌИРИ
5) ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
6) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
7) КРСТО МУКОСКИ
8) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
заменици на членовите: 1) ГОРАН МИСОВСКИ
2) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
3) САШКО АТАНАСОВ
4) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
6) 
7) НИКОЛА ПОПОСКИ
8) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.