Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVËNËS

 

E-posta: zpk@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • harmonizimin e ligjeve dhe akteve tjera me kushtetutën dhe sistemin juridik, si dhe përpunimin e tyre juridiko-teknik; 
  • kërkesat për dhënien e interpretimit autentik dhe përgatitjen e propozimeve të interpretimit autentik të ligjeve; 
  • përcaktimin e tekstit të spastruar të ligjeve dhe akteve tjera nëse me ligj, përkatësisht me akt tjetër është i autorizuar; 
  • dhënien e korrigjimeve të gabimeve në tekstin e shpallur të ligjit ose aktit tjetër, në bazë të tekstit burimor të ligjit të miratuar ose aktit tjetër të Kuvendit dhe korrigjimeve të gabimeve të teksteve të ligjeve dhe të akteve tjera
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me veprimtarinë legjislative dhe sistemet juridike dhe 
  • çështje të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë ligjvënëse dhe ndërtimin e sistemit juridik në Republikë.
Kryetar:    

Sonja Mirakovska 

Zëvendëskryetar:     Frosina Tashevska-Remenski
Anëtarë:    1. Alija Kamberoski
2. SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA  
3. Betiane Kitev
4. Sashko Kostov
5. Beti Rabaxhievska-Naumovska
6. Ejup Alimi
7. Vesel Memedi
8. Zoran Ilioski
9. VESNA DAMÇEVSKA-ILIEVSKA 
10. Vesna Pemova
11. Pavlinqe Çestojnova
12. Ivan Stoilkoviq
13. 
14. Fadil Zendeli
Zëvendësanëtarë:  1. Enes Ibrahim 
2. Mira Sojçevska 
3. Ilija Nikollovski
4. Mirosllav Jovanoviq
5. SAMKA IBRAIMOSKI
6. Agim Shaqiri 
7. Surija Rashidi
8. Bllagica Llasovska
9. Emilija Aleksandrova
10. Nikolla Micevski
11. Ivan Ivanov
12. Liljana Popovska
13. Dafina Stojanoska
14. Afrim Gashi              
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.