KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 5.10.2011) (vazhdim i dytë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK LIGJVENES 27.12.12...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 14:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 23.12.2011) (vazhdim i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONIT JURIDIK LIGJVENES 27.12.11...Pas mbarimit të Mbledhjes së 20-të vazhdon Mbledhja e 19-të e

KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 23.12.2011) (vazhdim i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI I 26.12.11...E hënë, 23 dhjetor 2011, ora 14:00, Salla4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 23.12.2011) (vazhdim i parë)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 18 V 26.12.11...E hënë, 26 dhjetor 2011, ora 11:00, Salla1

SEANCA NR. 18 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 19.12.2011) (vazhdim i pestë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 23.12.11...E premte, 23 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 3

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 3

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

(e filluar më 22.12.2011) (vazhdim i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER ARSIM, SHKENCE DHE SPORT 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 14:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EVROPIANE 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Lexo më shumë

Seanca e 14-t#...E enjte, 17 nëntor 2011, ora 12:00, Salla1

SEANCA E KATËRMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë
123...31                                
Click