03.02.2009

по која цена на житото земјоделците треба да ја платат концесијата за закуп на земјоделско земјиште.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство03.02.2009

што ќе превземе министерството за транспорт и врски за решавање на статусот на фабриката за шински возила "колска" од велес.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за транспорт и врски03.02.2009

што ќе превземе министерството за образование и наука во врска со неправилностите при вработување на лица без соодветно образование во гимназијата кочо рацин од велес.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за образование и наука03.02.2009

Колку деца останале надвор од образовниот процес во учебната 2008/2009 година а кои би требало да бидат запишани во прво одделение.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за образование и наука03.02.2009

Колку деца останале надвор од образовниот процес во учебната 2008/2009 година, а кои би требало да бидат запишани во прва година средно образование.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за образование и наука

Click