РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНИ НА 5 ЈУЛИ 2006 ГОДИНА

     
  

  

  
   
     
 

Коалиција ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО);ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА;СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА;ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ;ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА;СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА; 
 
1. АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
 
2. АНДОВ СТОЈАН 
 
3. БОНЕВА СИЛВАНА 
 
4. ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
 
5. ВИТАНОВ ЗОРАН 
 
6. ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
 
7. ГЕОРГИЕВСКИ ЉУБИША 
 
8. ГИНЕВ ЈОВАН 
 
9. ЃОРЃЕСКА РУЖА 
 
10. ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
 
11. ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
 
12. ГРУЕВСКИ НИКОЛА 
избран за претседател на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР пратеник од 14.09.2006 
 
13. ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
 
14. ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
 
15. ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
 
16. ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
 
17. ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
 
18. ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
 
19. ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
 
20. ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
 
21. ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
 
22. ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
 
23. ЈАНКУЛОСКА ГОРДАНА 
избрана за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ пратеник од 14.09.2006 
 
24. КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
 
25. КОЊАНОВСКИ ЗОРАН 
избран за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА пратеник од 14.09.2006 
 
26. КОЦЕВ ВАНЧО 
 
27. КРСТЕВСКИ ЗОРАН 
оставка на 27.09.2006 
На тоа место: АНДОНОВСКА МАРИЈА пратеник од 29.09.2006 
 
28. ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
 
29. МАРКОСКИ ГОЦЕ 
престанок на мандат заради смрт на 03.04.2008 
На тоа место: НАСТЕСКИ ДРАГАН пратеник од 09.04.2008 
 
30. МИЛОШОСКИ АНТОНИЈО 
избран за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО пратеник од 14.09.2006 
 
31. НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
 
32. ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
 
33. ПЕТРОВ ГОРАН 
 
34. ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
 
35. САЛИУ ШАБАН 
 
36. СЛАВЕСКИ ТРАЈКО 
избран за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН пратеник од 14.09.2006 
 
37. СТАНЧЕВСКА НАДА 
 
38. СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
 
39. СТОЈАНОВ РИСТО 
 
40. ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
 
41. ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
 
42. ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
 
43. ЧИНГОСКИ ВЛАТКО 
оставка на 27.09.2006 
На тоа место: КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ пратеник од 29.09.2006 
 
44. ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
 
45. ШУТАРОВ ВАСКО 
 

Коалиција ЗА МАКЕДОНИЈА ЗАЕДНО 
 
1. БЕНДЕВСКА ВЕСНА  
 
2. БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
 
3. ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
 
4. ГЕЧЕВ ИЛИЈА 
оставка на 25.08.2006 
На тоа место: КИРОВ АЦО пратеник од 14.09.2006 
 
5. ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
 
6. ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
 
7. ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
 
8. ИВАНОВСКИ ИГОР 
 
9. ИЛОСКИ ИЛИЈА 
оставка на 25.08.2006 
На тоа место: ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ пратеник од 14.09.2006 

10. КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
 
11. КОНДАРКО БОРИС 
 
12. ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
 
13. МАКРАДУЛИ ЈАНИ 
 
14. МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
 
15. МИТРЕВА ИЛИНКА  
 
16. МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
 
17. МУСТАФА НЕЖДЕТ 
 
18. НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН  
 
19. НЕЗИРИ ХАДИ 
 
20. НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
 
21. ПЕНОВ РИСТО 
 
22. ПОПОВСКИ НИКОЛА 
 
23. РАХИЌ ЕСАД 
 
24. РИЛКОСКИ НИКОЛА  
 
25. СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
 
26. СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
 
27. СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
 
28. ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
 
29. ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
 
30. ХАСИПИ КЕНАН 
 
31. ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
 
32. ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА


Коалиција ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА (ДУИ);ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ (ПДП)
;
(само во ИЕ3 во коалиција со ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) 
 
1. АДЕМИ ЏЕВАТ  
 
2. АЛИТИ РАФИЗ 
 
3. АРИФИ ТЕУТА 
 
4. АХМЕТИ АЛИ  
 
5. БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
 
6. БУЏАКУ АГРОН  
 
7. ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ  
 
8. ВЕЛИУ ФАЗЛИ 
 
9. ДУРАКУ САДУЛА 
 
10. ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ 
 
11. ЈАШАРИ АДНАН  
 
12. НЕЗИРИ САФЕТ 
 
13. ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  
 
14. САЛИУ СЕЛВИЈЕ  
 
15. СЕЛМАНИ АЈШЕ  
 
16. СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 
 
17. ХАНИ ТАХИР 
 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ 
 
1. АЈДИНИ НАСЕР 
 
2. ДОГАНИ БЕСИМ  
 
3. КАБА ГАРИП 
 
4. КАДРИУ ФЛОРА 
 
5. МАТОШИ РУЖДИ  
 
6. МЕМЕТИ ВЛОРА 
оставка на 08.11.2006 
На тоа место: РАМАДАНИ АГИМ пратеник од 24.11.2006 
 
7. РЕЏЕПИ ДАУТ  
 
8. СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ  
 
9. СЕЛМАНИ ИМЕР 
избран за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: ИБИШИ ХАЗБИЈЕ пратеник од 14.09.2006 
 
10. ТАЧИ МЕНДУХ 
 
11. ЏАФЕРИ АРБЕН  
 

НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  
 
1. АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
 
2. ЗАШОВ БЛАГОЈ 
 
3. ЈАНКУЛОВСКИ ЖИВКО 
избран за министер на Владата на РМ на 26.08.2006 
На тоа место: СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА пратеник од 14.09.2006 
 
4. КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
 
5. МИСОВСКИ ГОРАН 
 
6. МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
 
7. ПЕТКОВСКИ ТИТО 
 

ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА 
 
1. БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА 
 
2. ГЕОРГИЕВСКИ ЉУБЧО 
 
3. ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
 
4. ДОДОВСКИ МАРЈАН 
 
5. ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
 
6. ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ  
 

ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
 
1. ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
 

ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА  
 
1. ЦАНОСКИ ФИЈАТ 

Click