Пратенички прашањаНЕОДГОВОРЕНИ ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 01.04.2009 - 31.05.2009 

  04.05.2009  53 Седница

Од: Флора Кадриу За: заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија Абдулаќим Адеми.

 Извадок од прашањето:

Кои се мерките што ги превзема вице премиерот на Владата Абдулаќим Адеми за намалување на невработеноста кај Албанците. 
 Прашање  

04.05.2009 53 Седница
 
Од:  Имер Алиу За: Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија Абдулаќим Адеми

 Извадок од прашањето:

Колку државни службеници албанци се вработени од 1 -08- 2008 до 1 -05 -2009 година.


 Прашање  

04.05.2009  53 Седница 
 
Од:  Светлана Јакимовска За: Владата на Република Македонија

Извадок од прашањето:

Дали Владата направила увид во реализација на обврските кои австрискиот сопственик ги преземал со купување на ЕСМ.


 Прашање  

 27.05.2009 
 
Од: Стојан Андов За:  Претседателот на Владата на Република Македонија
 
 Извадок од прашањето:

 Дали Владата упатила инструкции до претставникот на Република Македонија во светската трговска организација на соодветен начин да го покрене прашањето во врска со одземениот имот на претпријатието Вектра-ЕМ со седиште во Белград.


 Прашање   
   

28.05.2009 57 Седница
 
Од:  Сулејман Рушити За: Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија Абдулаќим Адеми

 Извадок од прашањето:

Каде ќе биде сместен институтот за духовно и културно наследство на Албанците.


 Прашање  

28.05.2009 57 Седница
 
Од:  Томе Чинговски За: Претседателот на Владата на Република Македонија

 Извадок од прашањето:

Зошто ДДВ - то не им се враќа редовно на стопанските фирми.


 Прашање  

28.05.2009 57 Седница
 
Од:  Весна Бендевска За: Претседателот на Владата на Република Македонија

 Извадок од прашањето:

По кои критериуми се избрани одредени лица вработени во царинската управа за дополнителна проверка на знаења.


 Прашање  

28.05.2009 53 Седница
 
Од:  Весна Бендевска За: Претседателот на Владата на Република Македонија

 Извадок од прашањето:

Зошто Владата не иницира жалбена постапка пред големиот судски совет на Европскиот суд за човекови права околу пресудата по жалбата на здружението на граѓани Ратко.


 Прашање  

Click